Sotsiaalministeerium

Pressiteade

30.04.2021

Valitsus kiitis pärast kabinetinõupidamise arutelu heaks uue rahvastiku tervise arengukava, mis seab eesmärgiks tõsta Eesti inimeste eeldatavat eluiga ja tervena elatud aastaid ning vähendada ebavõrdsust tervises.

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et kuigi Eesti inimeste eluiga on viimasel kümnendil oluliselt pikenenud, on pidurdunud tervena elada jäänud aastate arvu kasv. „Suur osa Eesti inimestest kogeb elu jooksul terviseprobleeme, mis piiravad igapäevaseid tegevusi ja tööelu, vähendavad inimeste aktiivset osalust ühiskonnas mõjutades üldist rahulolu eluga,“ nentis ta. „Lisaks on oht, et ilma sekkumiseta süveneb nii sooline, piirkondlik kui hariduslik ebavõrdsus tervises. Nende probleemide lahendamiseks uues arengukavas sihte seataksegi.“

Arengukava eesmärkide saavutamiseks liigutakse kolme suure sihi – tervist toetavate valikute, tervist toetava keskkonna ja inimkeskse tervishoiu suunas. Tervist toetavad valikud peaksid olema igale inimesele kättesaadavad kogu elukaare vältel sõltumata sissetulekust, elukohast või haridustasemest; inimese elukeskkond peab toetama tervise hoidmist ning tervisesüsteem peab arvestama ja austama inimeste eripärasid ja vajadusi.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium