Sotsiaalministeerium

Pressiteade

23.04.2021

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik esitles valitsuskabinetile sotsiaalministeeriumis koostatud vaimse tervise rohelist raamatut. Rohelises raamatus seatakse eesmärgiks panustada senisest enam vaimse tervise probleemide ennetusse, varajasse avastamisse ja õigeaegse kvaliteetse abi kättesaadavusse kõikjal Eestis.

„Vajadus vaimse tervise hoidmiseks on praeguse kriisi ajal suurem kui kunagi varem. Vaimse tervise valdkonnas on viimastel aastatel toimunud palju positiivseid muutusi. Loodud on laste vaimse tervise keskused ja kabinetid, riik toetab vanemlike oskuste õpetamist, haridusasutustes on sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi õpetavad ja arendavad programmid, loodud on uusi teenuseid, kuid palju on veel teha,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Igaüks meist saab anda oma panuse enda ja oma lähedaste toetamiseks, samas on oluline roll vaimse tervise hoidmisel ka kogukondadel, tööandjatel, kohalikel omavalitsustel, kõigil ministeeriumitel ning riigil tervikuna. Roheline raamat annab arengusuunad ja lahendusettepanekud vaimse tervise valdkonna süsteemsemaks arendamiseks.“

Roheline raamat on poliitikadokument, mis kirjeldab olemasolevat vaimse tervise abi korraldust, võtab kokku valdkonna probleemkohad, keskendudes ennetusele ja õigeaegsele abile ning teeb ettepanekud valdkonna edasiseks suunatud arenguks.

Vaimse tervise abi kättesaadavus esmatasandi tervishoius on viimastel aastatel oluliselt paranenud, enam kui pooltes uutes tervisekeskustes pakutakse ka psühholoogilist abi. Paranenud on koostöö eriarstidega, perearstidel on võimalik kasutada e-konsultatsiooni psühhiaatriga oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. Lisaks otsustas valitsus suunata 2021. aasta lisaeelarvega täiendavalt 1 miljon eurot perearstide teraapiafondi, et perearstidel oleks võimalik suunata inimene vajadusel kliinilise psühholoogi poole.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium