Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja

Pressiteade

08.04.2021

Eesti Ravimitootjate Liiduga on viimastel kuudel liitunud mitmed Eesti ravimitootjad nagu TBD-Biodiscovery OÜ, Chemi-Pharm AS, Tallinna Farmaatsiatehas AS, liitujaid on tulemas veelgi. Ravimitootjate Liit on loonud Eesti tootjate töögrupi, et ühiselt panustada Eesti farmaatsiatööstuse ja innovatsiooni potentsiaali.

Biotehnoloogia valdkonna arendamine ning selle riiklik prioriteetsus on muutunud aktuaalseks igas Euroopa riigis. „Eesti jaoks on hindamatud meie kõrgtasemel teadus ning väike ja kiire majandus – peaksime teaduspõhist majandust veelgi süsteemsemalt ja teadlikumalt arendama. Siin on sektoripõhiselt üheskoos tegutsedes kindlasti suuremad võimalused kui igal väikesel ettevõttel üksikult,“ sõnas Chemi-Pharm AS-i äriarendusjuht Dr Konstantin Rebrov.

„Eestis on olemas ajalooline farmaatsiatööstuse traditsioon ning on oluline, et kodumaine ravimitööstus koguks järjest jõudu. Ravimitootjate Liidus on meil võimalik koos teiste ravimitootjatega arendada Eesti farmaatsiatööstust ning tuua rohkem arenguvõimalusi ja kasvupotentsiaali nii Eesti teadusele kui teistesse teadus- ja majandusharudesse,“ sõnas ASI Tallinna Farmaatsiatehas juhatuse esimees Kadri Randveer.

„Eesti oma ravimitootjad on viimastel aastatel kiiresti arenenud. Ühiselt tegutsedes on kasvupotentsiaal veelgi suurem ning olles koos Ravimitootjate Liidus saame paremini kaasa aidata teemade lahendamisele, mis meie arengut veel enam kiirendaksid. Näiteks on võimalus tutvustada noortele karjäärivõimalusi Eesti ravimitööstuses ning pakkuda neile stipendiumi või praktikavõimalusi siinsamas ilma, et meie niivõrd väärtuslikud spetsialistid hiljem välismaale tööle asuksid,“ lisas TBD-Biodiscovery OÜ juhatuse esimees Andrus Tasa.

Ravimitootjate Liidu tegevjuhi Riho Tapferi sõnul on ravimiarendusel väga oluline osa teadmistepõhises majanduses. „Ravimiarenduse ja -tootmise, kogu biotehnoloogia sektori väärtust ja olulisust rõhutab tänane kriis eriti. Farmaatsiatööstus on teadmiste- ja ressursimahukas ning nõuab investeeringuid, kuid nagu näitab viimaste aastate areng, on ka Eestis selleks kompetentsi ja potentsiaali,“ lisas Tapfer.

TBD-Biodiscovery OÜ on 2006. aastal loodud innovaatiline Eesti ettevõte, mis arendab, toodab ja müüb ravimtoimeaineid (API) ning peenkeemia tooteid. Ettevõttel on väga tugev tootearendusrühm ning koostöös partneritega on välja arendatud kaheksa originaaltoimeainet, milledest kaks on ravimikatsete teises faasis. Regulaarselt toodab ettevõte seitset toodet nii Euroopa kui ka USA turule. Tootearenduse portfellis on hetkel üheksa erinevas arendusjärgus toodet. TBD Biodiscovery annab tööd ligi 60 töötajale, kelledest 19 omab doktorikraadi. 2020.a. valiti TBD-Biodiscovery OÜ Äripäeva Keemiatööstuse TOPi parimaks ettevõtteks.

Vaata lisa: https://biodiscovery.eu.

Chemi-Pharm AS on 1997. aastal asutatud Eesti ettevõte, mille tootenimistus on üle 100 erineva desinfektsiooni-, puhastus- ja hooldustoote, mida eksporditakse meditsiini- ja haridusasutustele, toiduainetööstustele ning puhastusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele üle maailma. Chemi-Pharm toodab ka luksuskosmeetika sarja D’DIFFERENCE. Alates 2021. aastast on ettevõttes arendamisel SARSCoV-2 viirust inhibeeriv veiseantikehadel põhinev ninasprei, samuti mitmed teised ravimilaadsed tooted, toidulisandid ja probiootilised preparaadid. Järgnevail aastal on plaanis ka ravimite ja vaktsiinide tootmine. Chemi-Pharm annab tööd ligi 100 inimesele.

Vaata lisa: https://www.chemi-pharm.com.

Tallinna Farmaatsiatehas AS on Eesti ja kogu Balti piirkonna vanim ravimitootmisettevõte – asutatud 1914. aastal – mis kuulub täna JSC Grindex gruppi. Tallinna Farmaatsiatehas on spetsialiseerunud pindmiste pooltahkete ravimvormide (salvid, geelid, kreemid) tootmisele ja arendamisele, tegeledes nii inimestel kasutatavate ravimite tootmise ja hulgimüügi kui veterinaarravimite tootmise ja hulgimüügiga. Tallinna Farmaatsiatehas annab tööd/ca/60 inimesele.

Vaata lisa: http://www.tft.ee

Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid. Nende ravimifirmade toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning nad peavad lähtuma oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 28 liiget.