Sotsiaalministeerium

Pressiteade

06.03.2021

Neljapäeval, 5. märtsil tutvustas tervise- ja tööminister Tanel Kiik Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel Tallinna Haigla rajamise projekti eesmärke ja arenguid. Esmaspäeval, 8. märtsil esitab rahandusministeerium Euroopa Komisjonile taaste- ja vastupidavusrahastu ettepaneku, sh taotluse Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 380 miljoni euroga. Eile kohtunud minister Tanel Kiik ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart arutasid haigla rajamiseks vajalikke järgmisi samme.

Eilsel tervise- ja tööminister Tanel Kiige ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti kohtumisel lepiti kokku, et lähiajal kuulutatakse välja haiglakompleksi projekteerimishange ning jätkatakse üheskoos teiste vajalike ettevalmistustega, et juba 2027. aastal avada Tallinnas uus kaasaegne meditsiinilinnak.

„Uue haigla kavand arvestab täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ning toob sellega olulise edasimineku kogu Eesti tervishoiule. COVID-19 pandeemia on näidanud, et Tallinna Haigla rajamine on tervishoiu toimepidevuse seisukohast möödapääsmatu,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Tallinna Haigla rajamist näeme osana suuremast tervishoiureformist, mis pakub paremaid ravivõimalusi kahele kolmandikule Eesti elanikkonnast. Seetõttu soovime selle strateegiliselt olulise projektiga Euroopa Liidu, riigi ja linna ühisel pingutusel tempokalt edasi liikuda.“

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart möönab, et vajadus kaasaegse meditsiinilinnaku järele on juba ammu. „Olemasolevad, nii Lääne- kui ka Ida-Tallinna Keskhaigla hooned on enam kui pool sajandit vanad ja paljuski amortiseerunud. Paratamatult seab see ka teatud piirangud kaasaegsete ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks ning meditsiiniabi arengule. Kavandatava suurhaigla näol kerkiks Tallinnasse kaasaegne meditsiinilinnak, mis pakub lisaks tallinlastele ka teiste piirkondade elanikele tipptasemel ravivõimalusi ja olles samaaegselt teaduskeskus,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Seda silmas pidades on ka Tallinna Haigla kavandatud kõrgema ravietapi haigla pinnastandarditest lähtuvalt ning sinna on planeeritud ligi 500 ühekohalist palatit, kus voodikohtade arvu on kriisi korral võimalik suurendada enam kui 700-le.“

Valitsuskabinet kiitis 11. veebruaril heaks Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu ning REACT-EU rahade jaotuse ettepaneku, millest 523 miljonit eurot suunatakse tervishoidu. Taaste- ja vastupidavusrahastust taotletakse 380 miljonit eurot Tallinna Haigla rajamiseks.

Tallinna Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Uus haigla Tallinna Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui kogu Eesti elanikele.

Tallinna Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks.

Sotsiaalministeerium