Mari-Ann Ploom, Kantar Emori uuringuekspert

Pressiteade

26.02.2021

Eesti perearstide seas läbiviidud Kantar Emori uuring harvikhaiguste kohta tõi välja, et 77% perearstidest pooldab harvikhaigustega patsiendi ravi tagamiseks riikliku rahastuse olemasolu. Riiklikult rahastatud fondi loomist pidas väga oluliseks 54% ning 3% arvas, et selline fond ei ole oluline.

Harvikhaiguseks peetakse haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 10 000st, Eestis on haruldasi haigusi põdevaid inimesi umbes 90 000.

Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploom selgitas, et uuringu eesmärk oli saada ülevaade, kui teadlikud on perearstid harvikhaigustest, mida arvatakse haruldaste haiguste ravi rahastamisest ning millised on perearstide peamised allikad, kust harvikhaiguste kohta infot saadakse.

Mari Ann Ploom täpsustas, et Eesti haigekassa kompenseerib täna haruldaste haiguste ravi ainult vastavalt ravimi tõenduspõhisusele, mis võib jätta nii mõnedki patsiendid riigi toeta. „Erarahastusel funktsioneeriva fondi, nagu on vähiravifond „Kingitud elu“, algatamist pidas väga oluliseks 29% perearstidest ning 51% leidis, et see on pigem oluline. Seda, et ravikulud peaks katma patsient ise või tema lähedased, pakkus 1% perearstidest. Era- või riiklikul rahastusel põhineva fondi loomist harvikhaigusega patsientide ravi rahastamiseks toetas 68% vastanuist. Siiski arvas 52%, et haigekassa peaks harvikhaiguste ravi rahastama kõigil juhtudel ühetaoliselt, sõltumata patsiendi diagnoosist ja ravimite maksumusest,“ rääkis Mari-Ann Ploom.

„Mis puudutab perearstide teadlikkust harvikhaiguste kohta, siis konkreetseid harvikhaigusi oskas nimetada 52% perearstidest, enim teati geneetilisi haigusi – kõige kõrgem teadlikkus harvikhaigustest oli Lõuna-Eesti ning Tartu piirkonna perearstidel,“ tõi Mari-Ann Ploom välja. „Meedia vahendusel oli haruldase haigusega patsiendijuhtumist kuulnud 39% perearstidest, siin tulid kõrgema teadlikkusega esile Tallinna ja Tartu perearstid.“

„Harvikhaigustele pühendatud päevadest oli teadlik 14% vastanuist ning 29. veebruaril peetavat harvikhaiguste päeva oskas nimetada 7% perearste – 86% ei olnud harvikhaigustele pühendatud päevadest kuulnud,“ kõneles Ploom.

Uuringuekspert lisas, et perearstid peavad harvikhaiguste kohta info hankimisel eelistatuimaks valikuks meditsiinilisi ajakirju (24%) ja erialast kirjandust (21%), millele järgnevad internet (18%) ning konverentsid (14%).

Uuring viidi läbi 2020. aasta detsembris ning telefoni teel intervjueeriti 303 Eesti perearsti.

Kantar Emor on teabe- ja uuringuteenuste pakkuja. Kantar Emor on osa maailma juhtivast teabe- ja konsultatsiooniettevõttest Kantar, mis tegutseb enam kui 80 riigis. Uuringu tellis ravimifirma Takeda.