Ly Tiido-Nurmetalo, Tõlkebüroo NEON

Ly Tiido-Nurmetalo

Olga Palm. Foto: Tõlkebüroo NEON

Vahetult pärast kevadist koroonakriisi, mis raputas kogu maailma alustalasid argitoimetustest äritegemiseni, asus Tõlkebüroos NEON tööle meditsiinitõlgete projektijuht Olga Palm. See otsus oli tehtud ammu enne kriisi algust, kuid sobitus kuidagi hästi konteksti. Meditsiinitõlked, küll üldisemalt väga erinevate meditsiinivaldkondade tõlked, on olnud meie arengusuund juba mitmeid aastaid, kuid meditsiinitõlgete hulgas on meil oma meelisvaldkond – hambaravitõlked. Tahame siinkohal kirjutada veidi lähemalt meditsiinitõlgete spetsiifikast ja tutvustada meditsiinitõlgete tegemiseks vajalikke eeldusi andes teile võimaluse tutvuda tõlkeid tegevate inimeste kvalifikatsioonikirjeldustega.

IGA JUHAN JA JAAN MEDITSIINI EI TÕLGI

Meditsiin on kindlasti üks nendest valdkondadest, mis kujutab endast nii tõlkebüroodele kui ka professionaalsetele tõlkijatele suurimat väljakutset. Sa võid olla küll kogenud tõlkija, kuid võtta enda peale vastutust elutähtsate meditsiiniseadmete kasutusjuhendite või ravimite infolehtede tõlkimise eest, ilma et omaksid selleks vastavat väljaõpet või lausa meditsiinilist haridust, ei ole kuidagi mõistlik. Meditsiinitekstide tõlkimine tuleb usaldada spetsialistide hooleks. Rahvusvahelised ravimifirmad ja meditsiiniseadmete tootjad otsivad endale usaldusväärseid partnereid. Selliseid partnereid, kelle käest saada võimalikult suur komplekt teenuseid ühest ja samast kohast ning kes suudavad kliendi nõudmisi ja soove täita. Selleks on vaja veidi suuremaid investeeringuid kliendi tundmaõppimiseks ja juhendite väljatöötamiseks, erialaspetsialistidest tõlkijate leidmiseks ja nende koolitamiseks, kliendipõhiste tööetappide määramiseks ja terminoloogia haldamiseks. Kindlasti on kõikide nende ülesannetega kergem toime tulla tõlkebürool, kellel on vajalik personal, firmasisene infrastruktuur, tarkvarad ja tööjaotus juba olemas.

HAMBARAVIVALDKONNA TÕLKED KUI NIŠITOODE

Tõlkebüroo NEON on tegelenud meditsiinitõlgetega juba aastast 2014. Kõige esimesena alustasime hambaravivaldkonna tõlgetega, kus oli nõudlus kvaliteetse erialatõlke järele väga suur. Nii nagu paljudes teistes meditsiinivaldkondades nii on ka hambaravis hulgaliselt ühtlustamata termineid ning hambaravitarvete maaletoojate ja edasimüüjate ning kohalike hambaravispetsialistide kasutatavad terminid ühtede ja samade asjade kohta võivad olla mõneti erinevad. Kõiges selles tuleb tõlkijal orienteeruda. Kuid see on vaid üks nendest aspektidest, mis muudab hambaravivaldkonna eriti raskesti tõlgitavaks valdkonnaks: seda isegi erialaspetsialistist tõlkijale, rääkimata keskmisest laia silmaringiga elukutselisest tõlkijast. Ühtlustamata ja väljakujunemata terminoloogia kõrval on vaja tunda kliendipõhiseid eelistusi ja nõudeid nii terminite kui ka stiili ning tõlgitavate ja mittetõlgitavate tekstiosade kohta. Tihti on suurtel rahvusvahelistel korporatsioonidel koostatud organisatsioonisisesed stiilijuhised ning neil on olemas ka väljaõpe selle kohta, kuidas oma toodetega seotud teavet tõlkida. Kõik see ongi põhjuseks, miks valisime hambaravi oma spetsialiseerumisvaldkonnaks. Igaüks ei viitsi pusida nii keeruliste ülesannete kallal ja lisaks on vaja väga konkreetseid erialaseid teadmisi. Meditsiinitõlgete projektijuhi tööks on kõik need pusletükid kokku panna, et saaksime kliendile üle anda meisterlikult valminud ja esteetilise toote.

MIKS JUST MEEDIKUTAUSTAGA PROJEKTIJUHT?

Juba 20 aastat turul tegutsenud Tõlkebürool NEON on kliente üle kogu maailma. Teeme koostööd nii rahvusvaheliste tõlkebüroodega kui ka otseklientidega meditsiiniseadmeid tootvate firmade ja ravimifirmade hulgast. Kuna tõlketellimusi esitatakse paljude erinevate meditsiinivaldkondade lõikes, ent nii Eestis kui ka Lätis ja Leedus on tõlkimisest huvitatud meedikuid vähe, siis otsustasime õigete inimeste leidmiseks, nende koolitamiseks ning kliendi ootuste ja meie kompetentsi kokkuviimiseks võtta tööle meedikutaustaga projektijuhi. Olga on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna spetsialiseerumisega psühhiaatrias. Juba kooliajast peale on teda arstiametile lisaks huvitanud võõrkeeled. Nii ta otsustaski pärast ülikooli lõppu ja paariaastast residentuuri siduda oma meediku väljaõpe hoopiski võõrkeeltega. Ta usub, et suudab oma arstihariduse ja sisevaatega meditsiinimaailma paremini mõista meditsiinitõlkeid tellivate klientide soove ja leida nendele lahendusi.

MIS TAUSTAGA JA KES ON MEDITSIINITEKSTIDE TÕLKIJA?
Konkreetset meditsiinivaldkonda käsitleva teksti tõlkimiseks tuleb määrata seda valdkonda kas või kaudselt tundev ja teadev meedik või sellele valdkonnale spetsialiseerunud tõlkija. Levinumate sihtkeelte puhul, nagu seda on inglise või saksa keel, ei oleks probleemi selliseid inimesi leida, sest nende keelte vajalikul tasemel oskajate arv on üüratu ja spetsialiste palju. Eesti, läti ja leedu ning isegi soome, taani, rootsi ja norra keelega (rääkimata islandi keelest) on aga lugu teine. Tõlkimisest huvitatud meedikuid tuleb otsida tikutulega: nendega tuleb suhelda otse ja personaalselt. Tihti on just viimaste kursuste arstiteaduse tudengid need, kes soovivad kooli kõrvalt lisaraha teenida ja oma vaimu praktilise kutse õppimise kõrvalt veidi loomingulise tegevusega turgutada. Tudengitest saavad aga arstid ning neil ei jätku mingil hetkel enam tõlkimiseks aega. Siis on projektijuhil taaskord aeg teha uus värbamisring. Allpool on esitatud kaks meditsiinitõlkijaks saamise lugu.

PROFIIL NR 1: saksa-eesti, soome-eesti meditsiinitekstide tõlkija

„Tahtsin keskkooli ajal saada arstiks ja üritasin paar aastat ka Tartu Ülikooli sisse saada, kuid tulutult. Töötasin siis aasta peale keskkooli lõppu Seppo kliinikus. Kuna mu ema oli saksa keele õpetaja, siis tundsin samas huvi saksa keele vastu ja otsustasin proovida hoopis saksa keele filoloogia eriala, kuid kahjuks ei õnnestunud ka sinna sisse saada. Ma ei tahtnud oma arstiks saamise unistusest loobuda ning läksin meditsiinikooli. Aasta hiljem sain juba ka Tartu Ülikooli sisse. Nüüd oli aga kahju meditsiinikooli pooleli jätta ja nii saigi kolm aastat sõidetud Tallinna ja Tartu vahet, et saaksin ülikooliõpingute kõrvalt lõpetada ka meditsiinikooli. Peale ülikooli hakkasin tegema kaastööd Kodutohtrile ja Terviselehele, tõlkides saksa keelest eesti keelde tervise- ja meditsiiniteemalisi artikleid. Sellele järgnes juba koostöö tõlkebüroodega. Erialainimesena võin omast kogemusest öelda, kui tähtis on see, et tunned teemat, mida tõlgid. Mulle annab see ka personaalse lisalaengu – saan ülevaate arengutest meditsiinimaailmas, erinevatest haigustest ja õpin uut terminoloogiat. Tavaliselt tulebki juurde uurida erialakirjandust, mis laiendab ka mu oma silmaringi. Täna elan ja töötan Soomes ning suudan tõlkida juba ka soome keelest eesti keelde.“

PROFIIL NR 2: inglise-eesti meditsiinitõlkija, hambaravi

„Minu armastus võõrkeelte vastu algas juba koolis. Lõpetasin inglise keele eriklassi, kus inglise keele õpe oli väga põhjalik ja mitmekülgne ning kus juba gümnaasiumijärgselt oli võimalik end inglise keeles soravalt väljendada ja raskusteta ingliskeelset kirjandust lugeda. Siinkohal tuleb mainida, et eriklasside inglise keel on tüüpiliselt pea jagu üle tavaklasside inglise keelest keskmises Eesti koolis, kuid loomulikult on erandeid ja palju sõltub inimesest endast. Õppisin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hambatehniku eriala, kus õpetati meile muu hulgas erialast inglise keelt. Tänu sellele on mul päris hea baas meditsiinilisest ja eelkõige hambaravialasest inglise keelest. Pärast kooli töötasin põgusalt hambatehnikuna, kuid siirdusin üsna pea tööle Eesti ühe suurema hambaravitarvete maaletooja juurde ning sealt edasi juba ühe teise rahvusvahelise hambaravimaterjale tootva firma Eesti esindajaks. Mõlemas töös olin otseselt seotud müügiprotsessi ja toodetega ning pidin ka ise jooksvalt erinevaid materjale tõlkima, et tootekirjeldused, ohutuskaardid, kasutusjuhendid ja reklaammaterjalid oleksid ikka kliendile arusaadavad. Sellest peale olen tegelenud tõlkimisega ja, mis seal salata, just erialane töö ongi see, mis on mu sõnavara sellevõrra laiendanud ja lisanud enesekindlust, et suudan hambaraviteemalisi tekste korrektselt tõlkida. Hambaravi terminoloogia on keeruline ning võib juhtuda, et iga toote maaletooja soovib lisada mingeid oma nüansse tõlkesse, mida mõistabki ehk vaid ise selles valdkonnas töötanud inimene.“
Eeltoodud profiilid on tüüpilised ja ka kõige ideaalsemad näited meditsiinitõlkijate taustast. Alati ei ole kõikidel olnud just sellist sidet võõrkeeltega, kuid emakeelset erialaterminoloogiat valdavad kõik meedikud ning enamjaolt tõlgitaksegi ju ikkagi oma emakeelde. Lisaks sellele ei ole meditsiinitõlge mõeldav ilma toimetamiseta, mis tähendab, et reeglina töötab ühe teksti kallal kaks inimest: üks tõlgib ja teine toimetab. See peab tagama parima tulemuse.

ÜKSKI HEA TÕLGE EI VALMI KLIENDI OSALUSETA

Lõpetuseks panekski kõikidele tõlkeid tellivatele ettevõtetele südamele, et ükski hea tõlge ei valmi kliendi osaluseta. Tõlkija ei ole selgeltnägija. Ta ei aima pimesi kliendi soove ega tohigi seda teha. Eriti meditsiinitõlgete puhul. Igasugune abimaterjal – olgu selleks seni kasutatud terminibaas või varasemad tõlked või taustamaterjal analoogsete toodete kohta, samuti tagasiside, täpsustused stiili kohta või viited sellele, mida võib sisu muutmata ümber sõnastada või mida lausa peab muutma – on teretulnud. Meditsiinitekst, nagu õigusalane- ja finantstekst ning mis tahes tehniline juhend, ei hõlma loomingulist turundust, kus tuleb tihti konarlikuna ette antud algtekst ilusaks tõlkida. Ainult hea koostöö kliendiga tagab parima tulemuse. Järjepidevus ja süsteemne koostöö nii stiilitunnetuse kui ka terminoloogia vallas on möödapääsmatu. Usaldades tõlked oma püsipartnerist tõlkija kätte, jääb teil endal rohkem aega üle tegeleda müügiga või tootearendusega, mis on tõenäoliselt teie põhitegevus. Leidke aega ja suhelge oma tõlkepartneriga ning koostöö laabub paremini.
Tõlkebüroo NEON tööprotsess näeb esimese sammuna ette – kui vähegi võimalik – kliendiga kohtumise. Kiirtellimused ei vii tavaliselt püsiva koostööni, vaid on pigem n-ö tulekahju kustutamiseks. Tõsine koostöö eeldab teineteisemõistmist.