Kuidas säilitada ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist?

2024-05-17T14:25:04+03:00Uudised|

19-aastaseks saanud noortel kehtib ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Selleks, et ravikindlustus jätkuks, tuleb jätkata õpinguid, asuda tööle või astuda ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides Tervisekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu. Õpingute jätkamine kutse- või ... Loe lisaks