UUDISED

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

 

Eesti Arstide Liit

 

Pressiteade

01.12.2018

Eesti tervishoiusüsteem vajab tarka ja tasakaalustatud juhtimist ning põhjendatud muudatusi. Eriarstiabi, perearstiabi, kiirabi, erakorraline meditsiin on kõik võrdselt olulised ja neid tuleb arendada ühtse tervikuna. Meditsiinisüsteemi iga osa peab saama teha oma tööd, mitte lappima teiste auke. Eesti Arstide Liit on erialaülese organisatsioonina valmis panustama erialadevahelise koostöö koordineerimisse.

Patsiendid ootavad asjatundlikku nõu ja teavet, millise murega kuhu pöörduda. Peame kokku leppima selged reeglid, looma nende täitmiseks vajalikud tingimused ning neist reeglitest ka kinni pidama, et kõik patsiendid saaksid vajalikku ravi õigel ajal õiges kohas.

Ravijärjekordadest lõputu rääkimise asemel on aeg hakata nendega tõepoolest tegelema. Kiiremat abi vajavad patsiendid peavad jõudma senisest kiiremini eriarsti vastuvõtule. Järjekordadega toimetulekuks tuleb koostada lähiaastateks konkreetne tegevuskava ja seada see prioriteediks haigekassa eelarvete koostamisel. Teeme tervise- ja tööministrile ettepaneku koostöös arstidega muuta ravijärjekorrad lähtuvaks inimese terviseseisundist.

Digilahendused saavad tervishoiusüsteemi efektiivsemaks ja mugavamaks muuta, kuid senine e-tervise teostus on kohmakas. Enne uutesse e-teenustesse investeerimist tuleks põhjalikult uuendada e-haiguslugu ja muuta see tänapäevaseks andmebaasiks, mis toimiks reaalse otsusetoena.

Arstiabi korraldus nõuab konsensuslikke otsuseid. Kutsume kõiki erakondi üles pakkuma välja reaalseid meetmeid, mis tagaksid Eesti tervishoiusüsteemi arenguvõime ja arstiabi kättesaadavuse ning otsima ühisosa pikaajalise plaani elluviimiseks.

Türil, 30.novembril 2018

 

< tagasi Uudised