13. mail toimus Tartu Ülikooli Kliinikumis kõikidele õendustöötajatele ja ämmaemandatele pühendatud pidupäev „Ajarännak“, mille raames anti välja erinevad õendusvaldkonna tunnustused. Kliinikumi õendus- ja ämmaemandusvaldkonna aasta preemiana nimetati tuleviku tegijaks ämmaemandusvaldkonnas naistekliiniku sünnitusosakonna ämmaemandusjuht Sale-Liis Teesalu

Sale-Liis Teesalu on töötanud Kliinikumi sünnitusosakonnas ämmaemandana alates 2020. aasta lõpust. Igapäevase osakonna töö kõrvalt võtab Sale-Liis aktiivselt osa töörühmadest, üliõpilaste juhendamisest ning kuulub ka laste- ja naistekliiniku ühisesse simulatsiooniõppe arendamise meeskonda. Patsientidega tegeledes iseloomustavad Sale-Liisi südamlikkus ja hoolivus ning hea oskus peredega kiirelt usalduslikku suhet luua, mis on ämmaemanda töös äärmiselt oluline. Kolleegide sõnul on Sale-Liis õpihimuline, uuendusmeelne ja hea huumorimeelega. Ta on alati abivalmis ja hooliv, nii kolleegide kui ka patsientide suhtes. Sale-Liis suhtub ämmaemanda töösse kire ja suure pühendumusega, on end täiendanud teadustööd tehes ning ta ei pelga uusi väljakutseid. Lühikese ajaga on ta teeninud kolleegide lugupidamise ja toetuse.

Sale-Liis Teesalu, kommentaar: Värske sünnitusosakonna ämmaemandusjuhina annab tuleviku tegija tiitel veelgi motivatsiooni ja tahet arendada nii positiivset emadushooldust, kolleegide tööõnne kui üliõpilaste praktikakogemust. Olen õnnelik, et olen lühikese aja jooksul saanud teha tööd südamega. Sünnitajate vahetu tagasiside ning kolleegide poolne märkamine ja tunnustamine innustavad samas rütmis jätkama. Heal sõnal on suur võim.

Kliinikumi tuleviku tegijaks õendusvaldkonnas nimetati Margus Bunder 3. intensiivravi osakonnast. Rohkem kui kuus aastat tagasi intensiivraviosakonnas tööd alustanud õde Margus paistab silma pühendumisega. Kolleegide sõnul on ta viisakas, sõbralik, abivalmis, entusiastlik, uudishimulik ja täis tööindu igas valves. Margust iseloomustab keskendumine arengule, nii enda kui ka ümbritseva suhtes. Ta märkab probleeme, kõrvalekaldeid parimatest praktikatest ja pakub neile väga professionaalselt lahendusi. Marguse puhul väärib eraldi esiletõstmist tema suhtlus patsientidega, mis on alati väga lugupidav ja eeskujuks teistele. Ta hoolib igast patsiendist ja annab endast tööl olles maksimumi. Sellest hoolivusest ei jää puutumata ka tema kolleegid, samuti on ta hinnatud praktikajuhendaja.

Margus on aktiivne ka väljaspool osakonda, andes oma panuse nii EKMO meeskonnas kui ka tegutsedes elustamislektorina. Lisaks on ta leidnud endale uue väljakutse e-intensiivravi koordinaatorina, kus ta saab lisaks kliinilisele pädevusele rakendada ja arendada oma infotehnoloogilisi teadmisi. Margus on meeskonna tugisammas ning tema soov panustada ajas kasvav, mistõttu on ta väärtus kogu Kliinikumile.

Margus Bunder, kommentaar: Kui kuulsin seda uudist, siis olin meeldivalt pahviks löödud. Töötan igapäevaselt koos õdedega, kes kõik vääriksid samasugust tunnustust. Tahaksin seda nendega jagada. Väga uhke tunne on olla õde ja olen tõesti tänulik selle tunnustuse eest.

Tartu Ülikooli Kliinikum
PRESSITEADE
14.05.2024

Päisefoto: Tartu Ülikooli Kliinikum. Vasakul: Sale-Liis Teesalu, paremal: Margus Bunder