Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis teisipäeval, 2. aprillil toimunud lõpuaktus pani piduliku punkti viis kuud kestnud koolitusprojektile „Õed tagasi tervishoidu”, mille tulemusel saavad võimaluse tervishoidu naasta 11 õde. Lisaks said aktusel tunnistused ka esmakordselt toimunud koolituse „Verevõtu tehnik” lõpetajad.

Juba üheksandat korda toimunud koolitusprojekt „Õed tagasi tervishoidu” on mõeldud õdedele, kes on rohkem kui viis aastat tervishoiu valdkonnast eemal olnud või kes ei ole kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse ja ei tööta õena. Teoreetilise ja praktilise õppe käigus täiendatakse ning kaasajastatakse teadmisi ja oskusi, et taastada õe töö jaoks oluline vilumus.

Lisaks projekti “Õed tagasi tervishoidu” läbinutele said aktusel tunnistused ka koolituse „ Verevõtu tehnik” lõpetajad. Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga toimunud koolituse lõpetas 18 inimest.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits: “Õed on Eesti tervishoiusüsteemi võtmeisikud ja iga õde loeb. Loodame, et meie õed said projekti jooksul piisavat kindlust, et minna tervishoidu tööle. Verevõtu tehnikud on uus mõiste ja esimestel on suur vastutus, et tööandjaid veenda ja oma tegevusega töökorraldusse panustada.“

„Projekt „Õed tagasi tervishoidu“ võimaldab armastatud erialal taas tööle asuda inimestel, kellele õe amet on kutsumus ja paneb silmad särama,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt projekti koordineeriv õenduse õppetooli õppejõud-lektor Kadri Kööp. „Projekti lõpetajad lisavad väikese, aga olulise panuse tervishoiutöötajate ridadesse, keda me väga vajame. Oleme tänulikud Sotsiaalministeeriumile võimaluse eest seda projekti juba üheksa aastat läbi viia. Selle aja jooksul on koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga projekti lõpetanud üle 200 õe, mis on juba märkimisväärne panus tervishoidu.“

Läbi aastate on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis „Õed tagasi tervishoidu” projektis osalenud 170 inimest. Projektiga alustati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2015. aastal. Koolitus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Sotsiaalministeerium. Projekt viiakse läbi Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli projektipõhine rühm lõpetab juunis.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on tagada tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvus, arendada siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viia läbi uurimis- ja arendustegevust. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (Pärnus, Kuressaares, Haapsalus jm).

Üheksandat korda toimunud koolituse „Õed tagasi tervishoidu” lõpetajad koos rektori ja õppejõududega.

Üheksandat korda toimunud koolituse „Õed tagasi tervishoidu” lõpetajad koos rektori ja õppejõududega.

 

Esmakordselt toimunud koolituse „Verevõtu tehnik” lõpetajad koos rektori, õppejõudude ja koolitajatega.

Esmakordselt toimunud koolituse „Verevõtu tehnik” lõpetajad koos rektori, õppejõudude ja koolitajatega.

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
PRESSITEADE
2.04.2024

Päisefoto: www.ttk.ee