Terviseamet viib läbi küsitluse, mille eesmärk on kaardistada avalikus ruumis suitsetamist ja veipimist. Küsitluse eesmärk on välja selgitada, mis piirkondades on vaja tugevdada järelevalvet seoses häiriva suitsetamisega.

Uudsete tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete, sealhulgas e-sigarettide tarvitamine on Eesti elanike seas tõusuteel ja neid kiputakse ekslikult tajuma tavasigareti oluliselt ohutuma alternatiivina. Nii tava- kui e-sigareti suitsetamine on samades kohtades keelatud, kuid sellest ei olda teadlikud.

Tubakaseaduse kohaselt on suitsetamine ja veipimine muuhulgas keelatud söögikohtades, kauplustes, teenindusasutustes, tootmis- ja laoruumides ning koolides, lasteasutustes ja nende territooriumil. Lisaks ka korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis. Akendel ja rõdudel suitsetamine ei ole seadusega eraldi reguleeritud.

Nii suitsetamisel kui ka veipimisel eraldub ohtlikke aineid. E-sigaretid on kahjulikud nii tarbijale kui ka kõrvalseisjale, kes hingab sisse e-sigareti kasutaja väljahingatud aerosooli. Seetõttu on oluline kaitsta inimeste tervist, juhtides nende tähelepanu võimalikele ohtudele, mis tulenevad nii suitsetamisest kui veipimisest.

Igaüks, kes soovib arvamust avaldada suitsetamise, sealhulgas veipimise kohta avalikus ruumis, saab seda teha, vastates terviseameti küsitlusele. Terviseamet kogub inimeste arvamusi ja ettepanekuid ning avaldab need 2024. aasta jooksul oma veebilehel.

E-sigaret klassifitseerub tubakaseaduse järgi tubakatootega seonduvaks tooteks. E-sigareti suitsetamine on keelatud samades kohtades, kus tavasigareti suitsetamine. Lisaks on Eestis e-sigarettide omamine, müük ja tarvitamine alaealiste seas keelatud. Sellele vaatamata näeme, et inimesed ei tea e-sigaretile kohalduvaid reegleid: suitsetatakse avalikes ruumides, tooteid tarvitavad tihedalt noored, sh lapsed.

Kirsi Pruudel, Terviseameti meediasuhete nõunik