Juunis avati Eestis ametlik suplushooaeg, mis kestab augusti lõpuni. Ametlik hooaeg avatakse supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, on tagatud ujujate ohutus, on olemas info veekvaliteedi ja valdaja kohta.

Hooaeg avati 50 supluskohas, kus toimub veeseire maist augustini. Lisaks veekvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid.

Avatud supluskohtade veekvaliteet oli kõigis supluskohtades juunikuus väga hea. Võrreldes eelmise aastaga ei avatud hooaega Tartumaa Nõu Veskijärve, Saadjärve kukulinna ja Saadjärve Tabivere supluskohas. Teist aastat järjest ei avatud hooaega Valga Pedeli paisjärve rannas ning Jõgevamaa Aidu, Kamari ja Mustjõe supluskohtades.

Avatud supluskohtade veekvaliteet oli kõigis supluskohtades juunikuus väga hea.

Ametlik hooaeg avati Harjumaal ja Järvamaal seitsmes supluskohas, Ida-Virumaal kuues, Hiiumaal viies, Pärnumaal ja Tartumaal neljas, Läänemaal, Valgamaal ja Võrumaal kolmes, Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Viljandimaal kahes ning Jõgevamaal ühes supluskohas.

Lisaks supluskohtadele tehakse veeseiret ka teistes avalikes veekogudes. Kokku jälgitakse suplusvee olukorda enam kui sajas supluskohas või avalikus veekogus. Harjumaal kontrollitakse veekvaliteeti 27 veekogus, Tartumaal 38, Järvamaal 12, Ida-Virumaal 11, Pärnumaal ja Jõgevamaal kaheksas, Hiiumaal, Viljandimaal ja lääne-Virumaal seitsmes, Võrumaal kuues, Valgamaal viies, Põlvamaal neljas, Läänemaal, Saaremaal ning Raplamaal kolmes veekogus.

Kõigi supluskohtade ja avalike veekogude suplusvee seireandmed avalikustatakse Terviseameti lehel.

Rohkem infot supluskohtadest leiab SIIT.

Terviseameti uudised