Homme toimub Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) masskannatanute käsitlemise õppus TERVEX 2023. Õppuse toimumise ajal on ITK võimekus kiirabiga saabuvate patsientide käsitlemisel piiratud ajavahemikus kella 6.00-14.00.

Kiirabi viib ITK piirkonna patsiendid Lääne-Tallinna Keskhaigla või PERH-i EMO-sse. Võimalusel palume patsientidel vältida Erakorralise Meditsiini Keskusesse tulekut ajavahemikus 6.00-12.00.

Tavapäraselt jätkavad tööd haigla silmakliinik ja naistekliinik, nende erialade erakorraliste patsientide ja sünnitajate vastuvõtmises muudatusi ei ole.

Ambulatoorsed vastuvõtud (eriarstid, eriõed) toimuvad tavapäraselt.

ITK palub patsientidelt seoses ajutise muudatusega töökorralduses mõistvat suhtumist.

TERVEX 2023 on osa Kaitseväe suurõppusest Kevadtorm 2023

Õppusel osalevad kaitseväelased („patsiendid“), vaatlejad, hindajad, meedia. Õppuse eesmärk on kontrollida haigla kriisiplaani toimimist ja harjutada läbi masskannatanutega sündmuse lahendamine. Läbi mängitakse haigla, sh kriisimeeskonna ja operatiivstaabi koostöö suurõnnetuse korral ning harjutatakse masskannatanute käsitlemist haiglas.

Allikas: Ida-Tallinna Keskhaigla