Sotsiaalministeerium

Pressiteade

04.01.2023

2023. aasta algusest paraneb puudega inimeste andmevahetus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Jõustuva muudatuse tulemusena tekib omavalitsustele parem ülevaade enda piirkonnas elavatest lastest, kellele on puude raskusastet taotletud ja täisealistest, kellel on puue tuvastatud.

“Senised abivajajate kogemused näitasid, et puudega inimeste ligipääs sotsiaalteenustele on takistatud erinevatel põhjustel,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. “Välja toodi näiteks riiklike süsteemide keerukust, mille tõttu ei teadnud tihti abi vajav inimene, kuhu ta millise probleemiga pöörduma peab ja kust saab vajalikku abi.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium