Eesti Haigekassa

Pressiteade

21.12.2022

Tänavu teist aastat väldanud perearstide mentorlusprogrammiga said 19 perearsti enda kõrvale mentorid, kes kuue kuu jooksul toetasid arstide enesearengut, andes nende tööle tagasisidet ja õpetades neile uusi oskusi.

Igal aastal on Tervisekassa hinnanud perearstikeskuste toimimist ja näinud, et orienteeruvalt 200 perearsti vajavad toetamist, et pakkuda patsientidele veelgi kvaliteetsemat tervishoiuteenust. Seetõttu lõi Tervisekassa tuge vajavatele perearstikeskustele mentorlussüsteemi, mis aitab programmis osalejaid ja annab ka võimaluse parendada kogu perearstisüsteemi tervikuna.

Toetust vajavat perearsti nõustab kogenud kolleeg, kellega koostöös on võimalik oma tööd paremaks muuta. 19 mentee-mentor paari kohtusid poole aasta jooksul regulaarselt, et nii jooksvaid ülesandeid kui ka pikemaajalisi plaane omavahel arutada. „Mentorite ülesanne oli keskenduda menteede toetamisele ning pöörata rõhku just juhendatava enda sõnastatud eesmärkidele, näiteks sellele, kuidas muuta töökorraldus oma praksises efektiivsemaks, motiveerida meeskonda või korraldada tööde jaotust nii, et patsiendid saaksid oma muredele võimalikult kiiresti abi,“ kirjeldas Tervisekassa esmatasandi teenuste spetsialist Mari Kalbin.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa