Eesti Rahvusringhääling

Pressiteade

23.06.2022

Tervisamet jälgib alanud suplushooajal veekvaliteeti enam kui sajas supluskohas või avalikus veekogus. Proovid näitavad, et praeguseks avatud supluskohtade veekvaliteet on väga hea.

Kõigi supluskohtade ja avalike veekogude suplusvee seireandmed avalikustatakse Terviseameti lehel.

Rohkem infot supluskohtadest saab siit.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Rahvusringhääling