Sotsiaalministeerium

Pressiteade

21.06.2022

Asendushooldusel viibivad noored, kel on iseseisva elu alustamiseni veel mõned aastad aega, ei olnud üldjuhul elluastumise peale mõelnud, selgus sotsiaalministeeriumi tellitud ja Civitta Eesti ASi tehtud uuringust. Ka juba iseseisva eluga alustanud noortel oli kogemusi väga ootamatu ja kiire elukorralduse muutustega.
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on väga oluline, et noored, kes saavad täiskasvanuks väljaspool oma sünniperet, kogeksid samuti iseseisvasse ellu astumist toetatult. „Kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate roll on selle õnnestumises väga suur. Noorte vajaduspõhiseks toetamiseks sai 2018. aastal loodud järelhooldusteenus ning pean oluliseks jälgida, kuidas need muutused on noorteni jõudnud ja nende elukäiku mõjutanud.“

Uuringu andmetest selgus, et viimastel aastatel asendushoolduses võetud perepõhise lähenemise suund ning noortele järelhooldusteenuse pakkumine on suurendanud paindlikkust ja vajaduspõhiselt noorte iseseisvumise toetamist, kuid siiski esineb teenuste pakkumises ebaühtlast lähenemist ning alati ei jõua vajalik tugi ellu astuva nooreni.

“Täheldasime, et koostöö kohalike omavalitsuste, asendushoolduse teenuseosutajate ja noorte vahel ei ole alati sujuv ning osade teenuseosutajate puhul on märgata asutusekeskset mõtteviisi, mis keskendub justkui hooldusteenuse pakkumisele ja mitte niivõrd iseseisva inimese kasvatamisele ja suunamisele. Vastutust noore iseseisvumisel nähakse eelkõige noortel endil, vähem tajutakse kohalike omavalitsuse ja teenuseosutajate poolt oma aktiivset rolli selle õnnestumises” ütles Civitta Eesti projektijuht Piia Viks-Binsol.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium