Sotsiaalministeerium

Pressiteade

01.04.2022

Eilsel kabinetinõupidamisel tutvustas tervise- ja tööminister Tanel Kiik valitsusele põhimõtteid, millega töötushüvitiste maksmise kestus muutuks tulevikus automaatselt, sõltuvalt olukorrast tööturul. Kava kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab ning lühemalt, kui töötute arv madal. See tagab inimestele keerulisemas majandus- ja tööturuolukorras pikema sotsiaalse kaitse ja toetab samas soodsamas olukorras kiiremat tööturule naasmist.

„Mul on hea meel, et koostöös sotsiaalpartnerite ja majandusekspertidega oleme välja töötanud tingimused, mis lubavad automaatselt muuta töötuskindlustushüvitiste maksmise kestust,“ ütles tervise ja tööminister Tanel Kiik. „Inimesed vajavad suuremat kaitset ja töötuskindlustushüvitise maksmise periood peaks olema pikem majanduslanguse ajal, kui vabu töökohti on vähem ja töö leidmine oluliselt keerukam. Kui aga vabade töökohtade arv ületab tööjõupakkumist ja töö leidmine on lihtsam, võib hüvitise maksmise periood olla lühem, pakkudes siiski piisavat kaitset ja sissetulekut tööotsingute ajaks. Nii eelmise suurema majanduskriisi ajal kui COVID-19 kriisi tipphetkel oli näha, et töötuks jäänud inimestel oli kriisist tulenevate piirangute ja negatiivsete mõjude tõttu keeruline uut tööd leida. Seetõttu on oluline rasketel aegadel meie inimesi senisest paremini toetada.“

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on ametiühingud taotlenud kriisi ajal pikemat töötushüvitist juba 2015. aastast, kuna kriiside ajal on inimestel raskem tööd leida: „Suure finantskriisi ajal kaotas Eesti tööturg 100000 inimest ja selle kordumist tulevikus tuleb vältida, seetõttu tunnustame Tanel Kiige tutvustatud põhimõtteid.“

„Tööandjad soovivad, et Töötukassa vahendid oleksid võimalikult tõhusalt ja targalt kasutatud. Uus mudel on majandustsüklitega tugevamalt seotult, mis annab lootust, et süsteem muutub nutikamaks,“ ütles Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium