Sotsiaalministeerium

Pressiteade

24.03.2022

Vabariigi Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks seaduse muutmise eelnõu, millega ühendatakse praegused tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatseutide ning tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade riiklikud registrid ning luuakse ühtne tervishoiukorralduse infosüsteem. Muudatusega lihtsustub tervishoiutöötajate registrisse kandmine ja väheneb kõigi osapoolte halduskoormus.

„Tervishoiukorralduse infosüsteemi loomisega liidetakse kolm olemuslikult üksteisega põimunud registrit ning minnakse alates 2022. aasta juuni lõpust üle digitaalsele tervishoiutöötajate registreerimisele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Erinevate registrite koondamine ühte infosüsteemi aitab parandada seal sisalduvate andmete kvaliteeti ning toetab andmete ühekordse küsimise põhimõtet.“

Muudatuste jõustumisel on saavad Eesti isikukoodiga inimesed esitada tervishoiutöötajana registreerimise taotluse terviseameti iseteenindusportaali kaudu. Kui töötaja kvalifikatsiooni tõendavad andmed sisalduvad Eesti hariduse infosüsteemis, siis ei pea registreerimist taotlev inimene terviseametile täiendavaid tõendeid kvalifikatsiooni kohta esitama ning Eestis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajate registreerimine muutub automaatseks.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium