Sotsiaalministeerium

Pressiteade

21.02.2022

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitasid avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul innovatsiooni asekantsleriks Nele Labi, kes asub ametisse 21. märtsil.

Nele Labi töötas seni Haridus- ja Noorteametist, kus on viimased aastad juhtinud Rajaleidja võrgustikku. Eelnevalt on ta töötanud SA Innoves, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning enne selle liitumist töötukassaga ka Tööturuametis. Ta on omandanud e-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja eelnevalt õppinud haldusjuhtimist, sotsioloogiat ning logistikat. Juhtimisalaselt on Nele Labi täiendanud ennast Riigikantselei Newtoni programmis.

„Innovatsioonivaldkonna asekantsleri ülesanne on aidata luua inimestele vajalikke teenuseid, sh e-teenuseid, mis lähtuvad teenusedisaini parimatest praktikatest. Soovime, et tema töö tulemusel luuakse töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas lõimitud teenuseid, mis põhinevad teadus- ja arendustegevusel ning kasutajakogemusel, on mugavad kasutada ja rakendavad nutikalt kaasaegset teabetehnoloogiat,“ rääkis kantsler Maarjo Mändmaa.

„Töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenused puudutavad iga Eesti inimest. Soovin, et kogu Sotsiaalministeeriumi haldusalas muutub teenuste arendus ja osutamine tervikuna kliendist lähtuvaks. See tähendab, et detailide lihvimise asemel peame keskenduma sellele, et inimese mure saaks päriselt lahenduse,“ ütles Nele Labi. Samuti tuleb uue asekantsleri sõnul erilist tähelepanu pöörata inimeste andmete kaitsele ning valmisolekule osutada teenuseid ka võimalikes kriisiolukordades.

„Peame väga oluliseks, et uue asekantsleri südameasjaks on avalike teenuste rohepööramine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine. Puhtam elukeskkond ja vähem tarbimist nõudev elukorraldus on vajalikud, et inimesed elaks võimalikult kaua tervete ja rahulolevatena,“ lisas kantsler.

Riigisekretär kuulutas avaliku konkursi innovatsiooni asekantsleri ametikoha täitmiseks välja eelmise aasta novembri lõpus. Eelmine asekantsler Kalle Killar lahkus ametist aasta lõpus.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium