Terviseamet

Pressiteade

09.11.2021

Sotsiaalmeedias levivad väited, et koroonatestid või nendega kaasas olevad proovivõtu pulgad sisaldavad tervisele ohtlikku etüleenoksiidi. Terviseamet kinnitab, et info ei vasta tõele. Etüleenoksiidi kasutatakse meditsiiniseadmete steriliseerimiseks, kuid testpulga pealt seda ei leia.

Etüleenoksiidi märgis on peal seadmetel, mida on ainega lõppsteriliseeritud. Meetodit kasutatakse meditsiiniseadmete puhul, mida ei saa kuuma või niiske õhuga steriliseerida. Protsess on rangelt reguleeritud rahvusvaheliste standarditega. Etüleenoksiidiga seotud nõudeid on Euroopa Liidus olnud ranged alates 2000. aastast. Enne seda võis leida seadmest või selle pakendist gaasi jääke, kuid gaasi eemaldamise protsessi ja järelevalvet on karmistatud.

Etüleenoksiidi kasutatakse steriliseerimiseks üsna laialdaselt, kuna on ka efektiivne kemikaal. Selle kasutamisel on siiski mõningad praktilised piirangud, näiteks peavad pakendid olema gaasi läbilaskvad ja aine peab pääsema töödeldavate toodete kõikidesse uuretesse ja õõnsustesse. Gaas eemaldatakse seadme pakendist ja seadme pinnalt, seest ja kui see on tehtud, siis loetakse steriliseerimine lõpetatuks.

Tegemist on ainega, mis ümbritseb meid tavapärases elus. Etüleenoksiidi leidub välisõhus, see sisaldub autode heitgaasides ja tubakasuitsus.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet