Sotsiaalministeerium

Pressiteade

07.11.2021

Valitsus otsustas eraldada reservist viis miljonit eurot, et veelgi enam motiveerida perearste vaktsineerimise edendamisel. Tegu on tulemustasuga, mida makstakse perearstikeskustele vaktsineeritusega hõlmatuse suurendamiseks – haigekassa maksab tasu välja vastavalt sellele, kui hästi on perearstidel vaktsineerimine edenenud.

Valitsus eraldas reservist sotsiaalministeeriumile 5 miljonit eurot. Sellest 4,7 miljonit eurot suunatakse COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimisega hõlmatuse tõstmise toetuseks perearstikeskustele. 300 000 eurot suunatakse Eesti Perearstide Seltsile, et katta arendustegevustega seotud kulusid.

Tulemustasu kriteeriumid on välja töötatud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös.

Toetusmeede koosneb kaheksast kriteeriumist, mis arvestab nii üldarsti teenuse osutajate senist panust kui ka võtab arvesse vaktsineerimise edenemise perioodil 1. oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni. Toetuse arvutamise täpne metoodika kehtestatakse haigekassa juhatuse otsusega.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium