Eesti Haigekassa

Pressiteade

21.07.2021

Vaktsineerimise hoogustamiseks ja selle tagamiseks, et riigis oleks sügiseks vähemalt 70% hõlmatus Covid-19 vastu immuniseerimisel, maksab haigekassa 1. juulist kuni 30. septembrini teenuseosutajatele lisaks tavapärastele tasudele ka lisaraha.

Lisatasude maksmine puudutab nii perearsti-, õendus- kui ka eriarstiabi, mis tähendab, et erinevad tasustamismeetodid on välja töötatud nii vaktsineerimises osalevatele perearstikeskustele, haiglavõrgu arengukava haiglatele kui ka eratervishoiupartneritele.

Vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on tervishoiutöötajad teinud imetlusväärset tööd, panustades meie tervise kaitsmisesse. „Iga järgmise inimese vaktsineerimine nõuab nüüd aga suuremat pingutust ja lisatasu maksmine on igati vajalik ja asjakohane. Me peame kolmanda koroonalaine eel vaktsineerimise tempot tõstma ning ilma tervishoiuasutuste ja perearstide pingutuseta me seda ära ei tee.“

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv sõnas, et 70% hõlmatuse saavutamiseks on vajalik vaktsineerida vähemalt 185 000 inimest, mis teeb haigekassale lisakuluks 925 000 eurot. „Et me kõik saaksime sügisele julgelt vastu minna, on võimalikult suure hulga inimeste vaktsineerimine meie jaoks praegu kõige olulisem. See on vajalik, et hoida ära täiendavad kulutused tervishoius ja maandada piirangute kehtestamise vajadust uue haiguspuhangu tekkimisel,“ lisas ta.

Perearsti-, õendus- ja eriarstiabis tasub haigekassa teenuse osutajale iga 20 läbiviidud vaktsineerimise eest lisaks tavapärastele tasudele 50 eurot. Arvesse võetakse kõik esimeste ja teiste dooside vaktsineerimised 1. juulist kuni 30. septembrini.

Perearstiabis makstakse lisaks eelnevale ka 500 eurot, kui arsti nimistus on saavutatud täiskasvanute (18-aastaste ja vanemate inimeste) 70% hõlmatus. Kui saavutatakse 80% hõlmatus, on lisatasu 1000 eurot. Ida-Viru maakonna perearstinimistute täiendavaks tasuks on 500 eurot, kui saavutatud on täiskasvanute 60% hõlmatus. Juhul, kui Ida-Viru maakonna nimistus saavutatakse 70% hõlmatus, tasutakse teenuseosutajat 1000 euroga. Arvesse võetakse kõik esimesed doosid või ühedoosilised vaktsineerimised kuni 30. septembrini.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa