Eesti Haigekassa

Pressiteade

05.07.2021

Koroonakriisi järgsete reisipiirangute leevendamine Euroopa Liidu riikides on inimesed pannud taas reisiplaane tegema. Iga päevaga kasvab haigekassa poole pöörduvate inimeste arv, kes soovivad kiiremas korras tellida Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati.

Euroopa ravikindlustuskaart on oluline abimees, mis aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.

Õnnetuste ja ootamatute tervisemurede eest ei ole reisides keegi kaitstud. Seepärast on oluline omada Euroopa ravikindlustuskaarti ka lähiriikides, nagu Soomes, Lätis ja Leedus reisides. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel saab Euroopa Liidus, ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel seal elavate kindlustatud inimestega. Eesti kindlustatud inimestel on jätkuvalt õigus saada vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ka Ühendkuningriigis. Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus.

Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Samuti rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust?

Kogu vajaminev arstiabi ei ole tasuta. Euroopa ravikindlustuskaart ei kata paraku kõiki meditsiiniteenusega kaasnevaid kulutusi. Inimesel tuleb endal tasuda raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Samuti ei ole kaetud erakorralised transpordikulud raviasutusse ja Eestisse.

Oluline on ka see, et Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saab arstiabi vaid riiklikes raviasutustes ning kaart ei kata erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati sõlmida ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa