Sotsiaalministeerium

Pressiteade

15.06.2021

Täna, 15. juunil Luksemburgis kohtunud Euroopa Liidu terviseministrid arutasid võimalusi digitaalsete EL COVID tõendite kasutusreeglite ühtlustamiseks. COVID tõendite eesmärk on võimaldada ohutumat ja lihtsamat reisimist Euroopa Liidus. Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite süsteem rakendub täismahus alates juulist.

Euroopa Liidu Nõukogu kiitis heaks soovitused liikmesriikidele reisimisega seotud piirangute järk-järguliseks leevendamiseks võttes arvesse epidemioloogilise olukorra paranemist, vaktsineerimise edenemist ja EL COVID digitõendite kasutuselevõttu. Selle eeldusena lepiti kokku reisimisel EL COVID digitõendite väljastamise ja aktsepteerimise ühtsed kriteeriumid. Näiteks lepiti kokku, et COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud ja haiguse läbipõdenud inimeste suhtes ei ole üldjuhul põhjendatud eneseisolatsiooni nõudmine. Samuti ühtlustati tingimusi, mille korral võib inimese lugeda täielikult vaktsineerituks. Ministrid rõhutasid kohtumisel vajadust leida ühtne lähenemine ka kolmandate riikide väljastatud tõendite kontrollimisel ja aktsepteerimisel.

„Eesti toetab reisimisega seotud rahvatervise meetmete ühtlustamist. Oluline on, et reeglid, mis inimestele reisimisel kohalduvad oleksid võimalikult ühetaolised ja selged üle Euroopa Liidu ja Schengeni ala. Kõik viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmed peavad olema proportsionaalsed ja hästi põhjendatud. See on eriti oluline olukordades, kus inimesed elavad ja töötavad erinevates riikides ning peavad töö tõttu regulaarselt piiri ületama,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Loomulikult peame jätkuvalt säilitama valvsuse ja olema valmis täiendavate usaldusmeetmete kasutuselevõtuks, kui COVID-19 olukord peaks taas halvenema, eriti uute, ohtlikumate viirusetüvede teket ja levikut silmas pidades.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium