Sotsiaalministeerium

Pressiteade

14.06.2021

Täna toimunud Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel osalenud minister Tanel Kiik arutas kolleegidega kollektiivläbirääkimiste laiendamist uutele töövormidele ja piisavate miinimumpalkade kujundamist Euroopa Liidu liikmesriikides. Vastu võeti ka kaugtöö järeldused.

Ministrid arutasid kavandatavat direktiivi piisavate miinimumpalkade kohta Euroopa Liidus ning läbirääkimised jätkuvad mitmetes põhimõttelistes küsimustes. Samuti toimus poliitiline mõttevahetus sotsiaaldialoogi uute väljakutsete üle. „Arutasime miinimumpalga kujundamise tingimuste üle. Meie jaoks on oluline, et reeglid, mis mõjutavad kollektiivläbirääkimisi, võimaldaksid säilitada riikliku miinimumpalga raamistiku, kus töötasu miinimumi lepivad kokku tööandjad ja ametiühingud. Miinimumpalga piisavuse hindamisel peab jääma kandev roll sotsiaalpartneritele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Sotsiaaldialoogi mõttevahetusel arutasid ministrid, kuidas toetada sotsiaaldialoogi muutuvas töömaailmas. Arutleti, kas ka uute töövormide, nt platvormitöö kasutajatele peaks olema kättesaadav võimalus kollektiivselt enda huvide eest seista. „Need arutelud on kindlasti vajalikud üleilmastuva ning individuaalsemaks muutuva töömaailma tingimustes, kus näiteks platvormide kaudu töötavad inimesed märksa ebakindlamates tingimustes,“ sõnas minister Tanel Kiik.

Töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel võeti vastu ka nõukogu järeldused kaugtöö teemal. Järeldustega kutsutakse riike üles pöörama tähelepanu kaugtööga kaasnevatele võimalustele ja väljakutsetele. COVID-19 pandeemia ajal on kaugtöö kasutamise suurenemisega tõusetunud muuhulgas küsimus töötaja õigusest olla mitte kättesaadav. Liikmesriigid palusid seda analüüsida ka Euroopa Komisjonil. Eestis avaldas 2019. aastal sotsiaalministeerium kaugtöö juhendi, millele COVID-19 kriisi käigus on täiendavalt lisatud käitumisjuhiseid. Samuti on Eestis juba 2017. aastal sotsiaalpartnerid kokku leppinud kaugtöö soovituslikud põhimõtted, mida on kavas kohandada septembriks 2021.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium