Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.06.2021

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige eestvedamisel toimub täna, 9. juunil ravimivaldkonna videoümarlaud, kus tutvustatakse uue ravimipoliitika kavandit. Ravimipoliitika koostamise protsessis lepitakse kokku uues terviklikus, tervishoiu põhimõtteist lähtuvas ravimipoliitikas aastateks 2021-2030 ja tegevuskavas taskukohaste ravimite kättesaadavuse parandamiseks Eesti patsientidele.

„Viimasel aastal on olnud ravimivaldkonnas prioriteediks COVID-19 vaktsiinide, aga ka COVID-19 haiguse raviks kasutatavate ravimite kättesaadavus. Tänu COVID-19 vaktsiinide kiirele arendamisele ja kättesaadavaks tegemisele on jõudnud paljudeni mõistmine ravimiarenduse ja kliiniliste ravimiuuringute olulisusest, kuid ka ravimite tootmis- ja tarneahela keerukusest,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Rohkem kui kunagi varem on pööratud tähelepanu ravimitega seotud teabele, kasvanud on patsientide teadlikkus ja ootused. Loodan, et ka edaspidi jaksavad teadlased, arstid, õed ja apteekrid selgitada iga ravimi toimet ning kõrval- ja koostoimeid sama põhjalikult, kui seda on tehtud COVID-19 vaktsiinide puhul.“

Möödunud aasta lõpul kinnitati Euroopa ravimistrateegia, mis seab eesmärgiks taskukohaste ravimite kättesaadavuse parandamise ning ka värskelt valminud Eesti rahvastiku tervise arengukava aastani 2030 näeb ühe olulise sammuna ette patsientide omaosaluskoormuse vähendamise retseptiravimite eest tasumisel.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium