Sotsiaalministeerium

Pressiteade

31.05.2021

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on oluliselt langenud. Vähem kui viiendik inimestest hindab olukorda kriitiliseks, kuid hirm nakatuda on endiselt üheks peamiseks stressi allikaks. Soosivat suhtumist COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse väljendab 78 protsenti Eesti inimestest, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS mai teisel poolel tehtud elanikkonna küsitlusest.

Maikuu jooksul on inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes võrreldes mai algusega veelgi langenud. Kui mai alguses hindas olukorda kriitiliseks 33%, siis praeguseks on nende inimeste osakaal vähenenud 19 protsendini. Samas leiab 62%, et kuigi terav kriis möödas, on ohutusabinõude järgimine jätkuvalt oluline ning vaid 6% usub kriisi täielikku möödumist. Kõrgeim oli elanike ohutunne märtsi keskpaigas, mil olukorda nägi kriitilisena 81% elanikest. Jätkuvalt suhtuvad olukorda keskmisest tõsisemalt vanemaealised, eestlastest peab olukorda kriitiliseks 22% ja muust rahvusest Eest elanikest 14%.

Kehtivaid ametlikke koroonapiiranguid peab asjakohaseks 47% inimestest. Võrreldes mai algusega on piirangute karmistamise pooldajate hulk oluliselt vähenenud (32%→19%) ning piirangute leevendamise toetajate hulk suurenenud (23%→30%). Elanikest 69% (viimati 73%) järgib enda sõnul kõiki viiruse leviku piiramiseks antud suuniseid, 20% järgib enamikku suunistest (viimati 17%), 6% järgib mõningaid reegleid ning 4% suuniseid ei järgi.

Valdav osa Eesti inimestest tunnetab oma rolli viiruse leviku piiramisel – 77% usub, et nende käitumisest sõltub see, kui hästi õnnestub Eestis viiruse leviku piiramine. 62% inimestest on valmis koroonaviiruse ohutusreeglite rikkumist nähes piirangute eirajale märkuse tegema, märtsi alguses oli nende inimeste osakaal 67%.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium