Sotsiaalministeerium

Pressiteade

18.04.2021

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on vähenenud, kuid viiruse leviku tõkestamiseks antud suuniseid järgitakse endiselt hoolsalt. Veidi on vähenenud kodus püsimine ja ootus piirangute leevendamiseks kasvab. Elanike soov end COVID-19 vastu vaktsineerida püsib kõrgel, selgub Riigikantselei tellimusel aprilli esimeses pooles Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

„Olukorra kriitilisuse tunnetus on oluliselt langenud. Kui alles kuu aja eest oli rekordiliselt suur hulk inimesi (81%) seisukohal, et olukord on kriitiline ning vale käitumine võib viiruse levikut järsult kiirendada, siis aprilli alguseks langes nende inimeste osakaal 49 protsendini,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Karin Reivart. „Samas oli 35% elanikest arvamusel, et kuigi terav kriis on möödas, tuleb siiski säilitada valvsust ja järgida ohutusabinõusid. Sealjuures on olulised erinevused eestlaste ja muust rahvusest Eesti elanike ohutunnetuses – eestlastest hindas olukorda kriitiliseks 55%, muukeelsetest inimestest aga 37%.“

41% elanikest peab kehtivad koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid asjakohaseks, 33% soovib nende karmistamist ning 22% leevendamist. Võrreldes eelmise uuringuga on piirangute karmistamise pooldajate hulk oluliselt vähenenud (oli 48%) ning leevenduse ootajate hulk suurenenud (viimati ootas leevendust 16%).

„Kolm inimest neljast järgib kõiki ametlikke juhiseid ning 16% järgib enamust reeglitest. Maski kandmises, käte desinfitseerimises ja teistes sarnastes viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud tegevustes olulisi muudatusi pole,“ ütles Karin Reivart. „Küll aga on viimase kuuga veidi langenud kodus püsimine – märtsi keskel püsis kodus 56% ning aprilli esimesel poolel 48% inimestest.“

Uuringus vaadeldi ka seda, kuidas suhtuvad inimesed politsei õigusesse kontrollida maski kandmist, sama küsimust esitati ka 2020. aasta detsembris. Kui detsembri alguses leidis 58% inimestest, et politseil peab see õigus olema ja 38% seda ei pooldanud, siis viimane viiruselaine on inimeste suhtumist märgatavalt muutnud. Aprilli alguseks on 75% elanikest seisukohal, et politseil peab olema õigus kontrollida maski kandmise kohustuse täitmist ja 22% leiab, et neil ei peaks seda õigust olema.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium