Sotsiaalministeerium

Pressiteade

19.03.2021

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas täna valitsuskabineti liikmetele sotsiaalministeeriumi analüüsi ja ettepanekuid tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks, kindlustuskaitse laiendamiseks ja ravijärjekordade vähendamiseks. Arutelu vajalike lahenduste ja Haigekassa rahastamise jätkusuutlikkuse üle jätkub.

„Eestis on efektiivne tervishoiusüsteem, kus häid ravitulemusi saavutatakse madalate kuludega, kuid murekohaks on pikad ravijärjekorrad ning ravikindlustamata inimeste suur osakaal. Valminud analüüs näitab selgelt, et tervishoiu rahastamine peamiselt töötavate inimeste sotsiaalmaksust ei ole üha sagedamini kasutatavate paindlike töövormide tingimustes jätkusuutlik. Elanike ootused tervishoiule kasvavad, samas väheneb nende inimeste osakaal, kes ravikindlustusse panustavad,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Praeguse olukorra jätkudes peavad inimesed üha suurema osa maksma omast taskust, mistõttu vajab tervishoiu rahastamine süsteemset muutust.“

Osakaaluna sisemajanduse koguproduktist panustab Eesti tervishoiule 6,7%, Euroopa Liidus keskmiselt panustatakse 9,6%. Eestis on ka avaliku sektori kuludes tervishoiu osakaal madalam (13%) kui Euroopa Liidus keskmiselt (15%).

Inimeste omaosaluskoormus tervishoiuteenuste eest tasumisel on Eestis kõrge 24% tervishoiu kogukuludest. WHO soovitab hinnata omaosaluspoliitika toimivust, kui see moodustab enam kui 15% tervishoiu kogukuludest, et välistada olukorda, kus omaosalus põhjustab inimeste vaesumist või on piiranguks, mille tõttu inimene ei saa vajaminevat abi. Samas on Eestis ka suur osa elanikkonnast ravikindlustusega katmata (5-6%) või ei olda ravikindlustusega kaetud püsivalt.

„Järjestikused valitsused on teinud nii möödunud aastatel kui tänavu mitmeid olulisi otsuseid, et suunata tervishoidu lisaraha. Samas on teada, et praeguse mudeliga ei suuda me tagada pikemas plaanis ravikindlustuseks piisavalt tulusid. Eriti hästi ilmestab seda COVID-19 kriisiga kaasnev tööhõive langus ja sellest tulenev maksutulu vähenemine,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Sotsiaalmaksu laekumise langus vähendab koheselt ka ravikindlustuse tulusid. Kuna raviteenuste mahu kärpimine pole mõeldav, tuleb suurendada tervishoiu rahastust, mida ongi teinud nii praegune kui eelmine valitsus.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium