KINGITUS EESTILE 100. AASTAPÄEVAKS – 115 ÕPPEFILMI PEREARSTI VÄIKEKIRURGILISTEST PROTSEDUURIDEST

Poisi ja tudengipõlve foto- ja amatöörfilmihobist on välja kasvanud videograafia, suuresti iseõppides, saades ka vastavat koolitust Balti Filmi ja Meedia Koolis ning suheldes kinomeestest sõpradega. Pedagoogide pojana, olles läbi viinud arvukalt koolitusi ja õppepäevi väikekirurgiast olen veendunud tuntud reegli paikapidamises- hea pilt on väärt enam kui 1000 sõna. Seda võiks edasi arendada järgnevalt- hea, reaalajas jäädvustatud, ilustamata videoklipp koos helitaustaga on väärt enam kui 1000 pilti.

Maapererasti töös, piirkonnas kus elab paartuhat elanikku ja kaugus maakonnahaiglast on üle poolesaja kilomeetri, vajab üht või teist väikekirurgilist protseduuri keskmiselt 10-15% patsientidest. Kui lisada siia valvetöö maakonnahaigla erakorralise meditsiini osakonnas, siis on selge- materjali puudust ei ole. Tuleb vaid vältida sarnaste protseduuride kordumist.

Väikekirurgiliste protseduuride õppefilmide tegemisel on aluseks eetika- patsient peab olema sellega nõus ja täiesti arusaav eesmärkidest, välistatud peab olema delikaatsete andmete leke ja äratuntavus. Isiklikult mul puudub rahalise kasu motiiv ja see asjaolu on ka oluline patsiendile. Tema „valu, vaev ja veri“ ei muudeta rahaks. Ilustamata, täismahus protseduuri jäädvustamine suures plaanis ühes selgitustega annab kokkuvõttes hea väärtusega õppevahendi. Seda kinnitavad e kirjad kolleegidelt üle Eesti ja see motiveerib jätkama. Minu ülim eesmärk on ikka „parandada maailma“- aidata Eesti patsiente kodulähedases tervisekeskuses, vähendada nende kannatusi ootamistel kitsama eriala arstide vastuvõtule saamisel ja transpordil. Oluline on ka see- lihtsamate protseduuride tegemine esmatasandil jätab kirurgidele, nahaarstidele, traumatoloogidele, EMO arstidele jt spetsialistidele rohkem aega ja ka raha tegelemiseks kitsalt erialase haigega. Tõuseb nende erialane pädevus ja töörõõm. Lisaboonusena tõuseks ehk maksumaksja raha kasutamise efektiivsus-  üks ja sama protseduur võrdse tulemusega tehtuna kitsama erialaspetsialisti poolt, on perearsti tööna 5-6 korda soodsam !

Tehnilise poole pealt toimub enamus protseduuride jäädvustamine lakke kinnitatud  protseduuri lambi külge monteeritud „digiseebikaga“, valmib  videofail “Full HD”resolutsiooniga 1920×1020. Järgneb montaaž videofilmiks videotöötlustarkvaraga, lisades selgitavad kirjed, helifailina selgitused, sobiva muusika, ultraheli ja röntgenuuringute leid, histoloogiliste uuringute originaalkoopiad, joonised jm. Järgneb videofilmi laadimine youtube-i ja esmane tutvustus Facebook kaudu. Need keskkonnad võimaldavad ka kahepoolset suhtlust, arvamuste vahetust, tagasisidet- see on väga oluline. Videofailide nimetamisel on aluseks kindel süsteem. See algab sõnadega „VÄIKEKIRURGIA PEREARSTILE.“, järgneb konkreetne protseduuri nimi või tegevus. Nii on huvipakkuvate videofilmide leidmine youtube „avarustest“  lihtne ja kiire, tuleb vaid otsinguaknasse sisestada märksõna “väikekirurgia”. Filmile on antud õppeotstarbeline sisu- ei midagi üleliigset, rõhuasetus on probleemi tutvustusel, haige läbivaatusel, vajadusel ultraheli , laboratoorsel või röntgendiagnostikal, diferentsiaaldiagnoosil. Järgneb protseduuride ettevalmistuse, varustuse komplekteerimise, protseduuri teostuse ja järelkäsitluse esitus. Kui võimalik, on õppefilmi lõppu lisatud ka kaugtulemus- kuidas näeb välja eemaldatud sünnimärgi piirkond, kuidas paraneb haav jm, teinekord ka mõni inimlik detail. Eesmärk on saada kõigile lihtsalt juurdepääsetav informatiivne ja efektiivne tänapäevane õppevahend noortele kolleegidele ja perearstidele, just see, millest ise olen kunagi puudust tundnud. Vahest oleks see tilluke panus, et toimima hakkaks hea meditsiini korralduse kuldreegel- õige patsient, õigel ajal ja õiges kohas. Patsient ja kitsama eriala arstid veenduvad perearstide võimekuses, ei nõuta suunamist ja saatekirja. Väheneks praegu üldlevinud nähtus- tubli pool või isegi kolmveerand eriarstide vastuvõtul käivatest patsientidest saaksid oma probleemi lahendatud esmatasandil, kodulähedases tervisekeskuses. Eesmärk ei ole kellegi töö äravõtmine või aitamine vaid mõistlik tööjaotus medtisiinisüsteemis, kõik mis on võimalik teha meditsiini esmatasandil, perearsti meeskonna poolt, see peab ka nii toimuma.

Läheneb meie riigi suur tähtpäev- Eesti Vabariik 100. Kogunenud on ka üle 100 õppefilmi, nende avalikustamine just nüüd, meie vabariigi suure tähtpäeva, 100. aastapäeva künnisel on minu tagasihoidlik kingitus Eestile- meie meedikutele ja patsientidele. 

Madis Veskimägi,

13.02.2018

TÖÖKORRALDUST TUTVUSTAVAD FILMID

TUGEV ESMATASAND, HEA MEDITSIINIKORRALDUSE ALUS
VÄIKEKIRURGIA PEREARSTILE. TÖÖKORRALDUS, NÄITED, MÕTTED.

PINDMISED MÄDAPROTSESSID

ERINEVAD ABSTSESSID. SELGITUS, SKEEMID, PROTSEDUURIDE TEOSTUS. 2 HAIGUSJUHTU
ABSTSEDEERUNUD RASUTSÜSTI KÄSITLUS. PINDMISE TUUMORI ULTRAHELIDIAGNOSTIKA
OTSMIKUPIIRKONNA ABSTSESSI KÄSITLUS. PINDMISE TUUMORI ULTRAHELIDIAGNOSTIKA

RINNAPIIRKONNA ABSTSESSI
ULTRAHELI DIAGNOSTIKA,
INTSISIOON

PODAGRASÕLMEDE JA SEKUNDAARSE TSELLULIIDI KÄSITLUS.

SÄÄRE
TSELLULIIT JA
ABSTSESS

KAELAPIIRKONNA
ABSTSESSI
INTSISIOON

SÕRME SUBEPIDERMAALSE
PANARIITSIUMI
INTSISIOON

ERINEVATE HAAVADE KÄSITLUS

ERINEVATE HAAVADE KÄSITLUS. ÜLEVAADE ERINEVATEST HAAVADEST, RAVITAKTIKA VALIK, TENDONEUROVASKULAARSE DIFITSIIDI HINDAMINE, RÖNTGENDIAGNOSTIKA, 3 HAIGUSJUHTU

LABAKÄEHAAVA
KÄSITLUS

LABAKÄE 24H HULGIHAAVADE
KÄSITLUS

SÕRME LATSERAATHAAVA
KÄSITLUS

I SÕRME-THENARI RAIEHAAVA
KÄSITLUS. KAUGTULEMUS

II SÕRME “U” KUJULISE
RAIEHAAVA KÄSITLUS.
KAUGTULEMUS

KOMPLITSEERUNUD
PÕLVEHAAVA
KÄSITLUS

TAHTLIKU ENESEVIGASTAJA
HULGIHAAVADE KÄSITLUS.
KAUGTULEMUS

KOMPLITSEERUNUD,
ULATUSLIKU LABAKÄE,
THENARI HAAVA KÄSITLUS

PEAHAAVA KÄSITLUS. AJUTRAUMA HINDAMINE
PINDMINE LABAKÄEHAAV PÕLETUSEGA
LABAJALA II ASTME PÕLETUSE KÄSITLUS. KAUGTULEMUS
I SÕRME AMPUTATSIOONIKÖNDI KORRASTUS
ULATUSLIKU SÄÄRE MARRASTUSE KÄSITLUS
SÕRME LATSERAATHAAVA KAHEREALINE SUTURATSIOO
KÜÜNARVARRE PÕRUTUS-MARRASTUSHAAVA KÄSITLUS
3 PÄEVA VANA, LIBAMISI KULGEVA SÕRMEHAAVA KÄSITLUS
I SÕRME AMPUTATSIOONIKÖNDI KORRASTUS
ULATUSLIKU SÄÄRE MARRASTUSE KÄSITLUS
SÕRME LATSERAATHAAVA KAHEREALINE SUTURATSIOON
LIBAMISI KULGEVA SÕRMEHAAVA KÄSITLUS. STRIPPIMINE
INFITSEERUNUD SÕRMEHAAVA KÄSITLUS, KAUGTULEMUS
KÜÜNARVARRE HAMMUSTUSHAAVA KÄSITLUS
VANURI KOMPLITSEERUNUD SÄÄREHAAVA KÄSITLUS
INFITSEERUNUD KANNAHAAVA KÄSITLUS

LUUDE JA LIIGESTE KINNISED VIGASTUSED

KODARLUU TÜÜPILISE MURRU PAIGALDAMINE
SÕRMEDE LUKSATSIOONIDE PAIGALDUS
PEAAJU TRAUMAGA PATSIENDI KÄSITLUS
HÜPPELIIGESE VIGASTUSE KÄSITLUS. OTTAWA METOODIKA
ÕLALIIGESE LUKSATSIOONI PAIGALDAMINE
HAAMERSÕRME DIAGNOSTIKA, KÄSITLUS, KAUGTULEMUS
KANNAKÕÕLUSE REBENDI DIAGNOSTIKA
VARBA VERIVILLI JA KONTUSIOONI KÄSITLUS

VÕÕRKEHADE KÄSITLUS

PUITVÕÕRKEHA EEMALDAMINE VÄIKELAPSE KANNAST
KÜÜNEALUSE VÕÕRKEHA EEMALDAMINE

PEETUNUD PUUGISUISTE
EEMALDUS

METALLILISE VÕÕRKEHA EEMALDAMINE MAGNETIGA
SÕRME PUITVÕÕRKEHA ULTRAHELIDIAGNOSTIKA JA EEMALDAMINE

KORNEA
VÕÕRKEHA
EEMALDAMINE

VÕÕRKEHA EEMALDAMINE
HUULEST. KASUISTILINE
HAIGUSJUHT

KÜÜNEPROTSEDUURID

ERINEVAD KÜÜNEPROTSEDUURID.
ÜLEVAADE,
3 HAIGUSJUHTU

PÖIDLAKÜÜNE OSALINE
EEMALDUS,
LIIGLIHA RESEKTSIOON

SISSEKASVANUD VARBAKÜÜNE
OSALINE RESEKTSIOON,
LIIGLIHA RESEKTSIOON.

TRAUMAJÄRGSELT
IRDUVA VARBAKÜÜNE
EEMALDAMINE

ONÜHHOMÜKOOSI LABORATOORNE DIAGNOSTIKA. RAVI JA KAUGTULEMUS
KÜÜNEALUSE VÕÕRKEHA EEMALDAMINE

KROONILISTE JÄSEMEHAAVANDITE JA NEKROOSI KÄSITLUS

REIE SEGATÜÜPI
KROONILISE
HAAVANDITE KÄSITLUS

KROONILISE SEGATÜÜPI SÄÄREHAAVANDI KÄSITLUS, RAVIEFEKTI HINDAMINE 17 p HILJEM.

REIE KIRURGILISE
HAAVA
NEKREKTOOMIA

REIE OPERATSIOONIHAAVA NEKREKTOOMIA JÄRGSE HAAVA EKSTISIOON JA SUTURATSIOON.
HALVASTIPARANEVA LAPAROTOOMIAHAAVA  EKSTSISIOON

NAHA JA NAHAALUSKOE UUDISMOODUSTISTE KÄSITLUS

KONNASILMADE KIRURGILINE RAVI
VARBA VERRUKA KÜRETAAZ
VARBA KLAAVUSE KÜRETAAŽ
VARBAVERRUKA KÜRETAAŽ LAPSEL
PÕSESARNA NAHASARVE EEMALDUS AUGUSTUSBIOPSIA INSTRUMENDIGA
SÕRME HEALOOMULISE KASVAJA KÄSITLUS

SÕRME LIMATSÜSTI
KÄSITLUS

KARPAALGANGLIONI DESTRUKTSIOON

LABAJALA GANGLIONI
KÄSITLUS

PEA RASUTSÜSTI
EEMALDUS

RASUTSÜSTI EEMALDAMINE RINNAKU PIIRKONNAST
SÕRMEDEVAHELISE RASUTSÜSTI EEMALDUS
JUUSTEGA KAETUD PEANAHA KASVAJA KÄSITLUS
KÕRVANIBU HEALOOMULISE KASVAJA KÄSITLUS
EKSOFÜÜTSE NAHAKASVAJA KÄÄVJASEKSTISIOON
FIBROEPITELIOOMI KÄÄVJASEKSTISIOON

FIBROEPITELIOOMI
EEMALDAMINE

PIGMENTEERUNUD NAHAKASVAJA KÄSITLUS
HALO NEEVUSE EKSTISIOON, HISTOLOOGILINE UURING
ALAHUULE SISEPINNA TUUMORI KÄSITLUS
PEALAE TUUMORI KÄSITLUS I
PEALAE TUUMORI KÄSITLUS II

ERAKORRALINE SEISUND

ÄGE URTIKAARIA LOKAALANESTEESIAST

ERINEVAD PUNKTSIOONID JA SÜSTERAVI

PLEURAEFFUSIOONI
ULTRAHELI DIAGNOSTIKA
JA PUNKTSIOON

MASTEKTOOMIAJÄRGSE
SEROOMI
PUNKTSIOON

AKSILLAARPIIRKONNA
SEROOMI DAIGNOSTIKA
JA PUNKTSIOON

PÕLVE REAKTIIVNE SÜNOVIIT. KÄSITLUS. PUNKTSIOON. EKSUDAADI UURING

BAKERI TSÜSTI
ULTRAHELI DIAGNOSTIKA,
PUNKTSIOON

PÕLVE PUNKTSIOON. REAKTIIVSE SÜNOVIIDI JA PES ANSERINE BURSIIDI SÜSTERAVI

PÕLVE SPONTAANSE
HEMARTROOSI
PUNKTSIOON

PÕLVE UURINGUD
VASTUVÕTUL.
PUNKTSIOON, SÜSTERAVI

INFRAPATELLAARSE BURSIIDI KORDUV PUNKTSIOON JA STEROIDINJEKTSIOON

ARTROOTILISE
PÕLVE ENTESIIDI
SÜSTERAVI

PÕLVE MEDIAALSE KOLLATERAALSIDEME ENTESIIDI SÜSTERAVI

PLANTARFASTSIIDI
SÜSTERAVI,
EDASINE KÄSITLUS

OLEKRAANONBURSIIDI
KÄSITLUS

KARPAALKANALISÜNDROOMI SÜSTERAVI

LIHASPINGEKOLDE
SÜSTERAVI

UROLOOGILISED PROTSEDUURID

EPITSÜSTOSTOOMI
PAIGALDAMINE

EPITSÜSTOSTOOMI VAHETUS PATSIENDI KODUS

SILMA-NINA-KÕRVA-SUUPROTSEDUURID

HAMBA EKSTRAKTSIOON PATSIENDI KODUS
EPISTAKSISE KAUSTIKA HÕBENITRAATAPLIKAATORIGA
VAIGUKORGI LOPUTUS JUGAPUMBAGA
VÕÕRKEHA EEMALDAMINE KUULMEKÄIGUST
VÕÕRKEHA, VÄIKESE LIBLIKA EEMALDUS KUULMEKÄIGUST
ÜLALAU PÖÖRAMINE VÕÕRKEHA KAHTLUSEL
KORNEA PINDMISE VÕÕRKEHA EEMALDAMINE

KSANTELASMI
EEMALDUS ÜLALAULT

HALASIOONI KIRURGILINE RAVI