UUDISED

Uus infosüsteem aitab tööandjatel luua ohutut töökeskkonda

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

09.10.2020

Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega lihtsustatakse tööandjatel töökeskkonna nõuete täitmist. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt arendatav Tööinspektsiooni e-teenuseid koondav infosüsteem (TEIS) lubab tulevikus ettevõtjatel töökeskkonna riskianalüüse Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu kiiremini ja mugavamalt koostada. Riskianalüüs tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2021.

Tervise hoidmine töökeskkonnas on kaalukas meede ka koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. „Pean oluliseks, et töökeskkonna riskide hindamine ja nende maandamiseks abinõude kasutuselevõtt oleks sama mugav kui tulude deklareerimine. Kindlasti aitab sellele kaasa digitaalse teenuse kasutuselevõtt, mis vähendab tunduvalt tööandja halduskoormust. Eelkõige peaks see rõõmustama väikeettevõtjaid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul tähtsustatakse Eesti ettevõtetes head töökeskkonda varasemast enam, ent arenemisruumi on küllaga. „Töökeskkonnas veedavad inimesed märkimisväärse osa oma ajast. Seetõttu on oluline, et töötamine oleks ohutu ega kahjustaks inimese tervist,“ ütles ta. „Eriti näeme, et hätta jäävad väiksemad ettevõtted, kel napib aega, aga sageli ka teadmisi. Soovime olla tööandjatele toeks hea töökeskkonna loomisel ning uus iseteenindus pakub selleks häid võimalusi,“ lisas Maripuu.

TEIS on uus täielikult pilvetehnoloogial ja mikroteenustel üles ehitatud e-teenus, mis tähendab, et kui kuskil juhtub tehniline rike või katkestus, siis see ei katkesta terve süsteemi tööd. „Tänu TEIS-ile on võimalik loobuda mitmetest aegunud protsessidest nagu näiteks serverite paigaldamine või ketaste vahetamine ning keskenduda olulistele teenusega seotud arendustele,“ selgitas TEHIKu direktor Katrin Reinhold, et tänu sellele aitab uus infosüsteem riigil ka kulusid kokku hoida.

Juba täna kasutatavasse Tööinspektsiooni iseteenindusse luuakse 2021. aastal uus riskianalüüsi töövahend, mis lihtsustab tööandjatel töökeskkonna riskide hindamist. Tööandjale kuvatakse süsteemis tema ettevõtte tegevusalale asjakohased ohud ja antakse ka tüüpilised abinõud nende ohtude maandamiseks. Töövahend aitab tööandjal hinnata, kas pakutud abinõud on juba ettevõttes kasutusel või veel mitte – sel juhul on tööandjal võimalik need tegevuskavasse lisada ja töösse võtta. Konkreetsed juhised toetavad ja lihtsustavad oluliselt töötervishoiu ja –ohutusnõuete täitmist ettevõttes. Töökeskkonna riskide maandamine on oluline, kuna see vähendab tööõnnetusi ja tervise kahjustumist tööl. Alates märtsist 2021. avaneb ettevõtjatel võimalus oma olemasolev töökeskkonna riskianalüüs iseteeninduse kaudu üles laadida või see iseteeninduses oleva töövahendi abil koostada. Riskianalüüs tuleb hiljemalt 1. septembriks 2021. Tulevikus on kõik töökeskkonna riskianalüüsid koostatud või kättesaadavad TEIS-is.

Infosüsteem on abiks tööinspektoritele järelevalve teostamisel, kuna suure osa tööst saab inspektor ära teha juba tööandjaga iseteeninduse vahendusel suheldes. Infosüsteem aitab tõhustada sihitatud töökeskkonna ja töösuhete järelevalvet, parandada andmekvaliteeti, tagada andmete turvalisus ja muuta andmevahetust kiiremaks. Sellega muutub tööandjate ja inspektsiooni suhtlus kiiremaks ja mugavamaks mõlemale poolele.

Eelnõuga on planeeritud ka muudatused, mis tagavad ohutu töökeskkonna olukorras, kus töötavad üheaegselt nii töölepinguga töötajad kui ka teenuse osutajad (näiteks töövõtu- ja käsunduslepinguga töötavad isikud) või üksnes teenuse osutajad. Nii peab näiteks töövõtulepingu alusel keevitustöid teostav füüsiline isik teavitama töid korraldavat isikut või tema puudumisel tööandjat oma tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta samas töökeskkonnas tööülesandeid täitvaid töötajaid. Samuti peab tööandja vajaduse korral teavitama töökohal esinevatest ohtudest ka teenuseosutajat, kes töötab koos tema töötajatega. Lisaks tekib tööandjal samas olukorras kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuseosutajatega. Uuenduslikult kohustab eelnõu omavahel infot vahetama ka kahte teenuseosutajat, kes peavad üksteist oma tegevusega seotud ohtudest teavitama ja tagama, et nende tegevus ei ohusta töötegijaid.

Tööelu infosüsteemi arendust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste “Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine” vahenditest. Selle esimese etapi ehk süsteemi ja järelevalvemooduli maksumus oli ca 1 miljon eurot, teine etapp ehk töökeskkonna riskianalüüsi moodul, uus tööelu portaal ja järelevalvefunktsionaalsuse täiendused maksavad ca 800 000 eurot.

Refereeritud artikkel täismahus siit.

 

< tagasi Uudised