UUDISED

Tuleval aastal võib tegevuse lõpetada üle 70 haruapteegi

 

Eesti Rahvusringhääling

 

Pressiteade

23.03.2018

Tuleval aastal võib tegevuse lõpetada üle 70 haruapteegi, sest nende omanikel ei ole piisavalt aega, et viia tegevus seadusemuudatusega vastavusse.

Haruapteekide ümberstruktureerimise piirangute probleem puudutab eelkõige mitte-proviisorist omanike omanduses olevaid haruapteeke, mis on asutatud enne 2014. aasta 9. juunit 4000 või enam elanikuga linnas. Need haruapteegid võivad mitte-proviisorist omanike juhtimisel tegutseda kuni järgmise aasta jaanikuuni. Kui algselt võimaldas seaduseandja haruapteekidele viie aasta pikkust üleminekuaega, et oma tegevus vastavusse viia üldapteekide nõuetega, siis kehtestatud proviisori omandinõue tõmbab viiele aastale vee peale.

“Tegelikult toimus kaks järjestikku reformi ja paraku nende koosmõju oli õnnetu. Ja 2015. aastal jõustunud proviisori omandinõue ei võimaldanud senistel omanikel haruapteeke enam ümber struktureerida. Sellest tulenevalt jäi siis tegelikult mitte- proviisoritest omanikele ainult üheksa kuud ja 11 päeva, kuigi tegelikult lubati viis aastat ja täna siis olemegi sellises olukorra, kus rohkem kui 70 apteeki ei ole võimalik ümber struktureerida,” rääkis sotsiaalministeeriumile pöördumise teinud Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Timo Danilov ERR-i raadiouudistele.

Ta ütles, et tekkinud on ebavõrdse kohtlemise olukord, kus proviisori omanduses olevaid üle 4000 elanukuga linnades asuvaid haruapteeke saab üldapteekideks restruktureerida, ent mitte- proviisoritest omanikud seda teha ei saa ning peavad oma tegevuse hoopiski lõpetama.

“See tekitab meile olukorra, kus aastal 2019 9. juunil on täitsa võimalik, et patsient ei saa väga mitmest apteegist enam ravimeid kätte,” sõnas Danilov.

Lahendusena pakub Eesti Apteekide Ühendus, et veel selle aasta kevadel tuleb algatada ravimiseaduse muutmine. “Me näeme, et tegelikult võiks tänased haruapteegid siiski ümber struktureerida.”

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse sõnab oma kirjalikus vastuses Eesti Apteekide Ühendusele, et ühenduse argumente haruapteekide ümberstruktureerimise teemaga kaalutakse, aga suuremates linnades tegutsenud haruapteekidele antakse viis aastat üleminekuaega, mille jooksul leitakse võimalused tegevuse vastavusse viimiseks üldapteekide nõuetega, haruapteegi ümberkolimiseks vähese nõudlusega piirkonda või haruapteegi tegevuse lõpetamiseks.

Danilovi sõnul on see aga üks suurem arusaamatus. “Tõesti nägi ette viieaastast üleminekuperioodi, aga nagu me ka varasemalt rääkisime, siis sellele järgnenud seadusemuudatus, mis tõi proviisori omandinõude, tegelikult tõi selle üleminekuaja suurtes linnades üheksale kuule ja 11 päevale. Üleminekuaeg on tegelt oluliselt vähem.”

 

< tagasi Uudised