UUDISED

Töötu- ja haigekassa reservid paisuvad üle miljardi euro

 

Eesti Rahvusringhääling

 

Pressiteade

13.09.2018

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt suurenevad sotsiaalkindlustusfondide likviidsed varad 2022. aastaks 1,07 miljardi euroni.

Töötukassa reservid suurenevad sealhulgas 15,8 protsendi võrra 900 miljoni euroni ning haigekassa reservid suurenevad prognoosi kohaselt 2022. aasta lõpuks 53 miljoni euro võrra 174 miljoni euroni.

Rahandusministeerium märgib prognoosi seletuskirjas, et sotsiaalkindlustusfondide puhul on järk-järguline reservide kasv oluline seoses keskmise palga kasvuga ning sellest tulenevate potentsiaalsete väljamaksete suurenemisega võimaliku pikaajalise majanduskriisi tingimustes.

Eelarvepositsiooni vaates on käesoleval aastal haigekassas oodata 41 miljoni euro suuruse ülejäägi tekkimist. Positsiooni parandab suur sotsiaalmaksulaekumise ootuse paranemine. Aastateks 2019–2021 ootab rahandusministeerium tasakaalulähedast väikese ülejäägiga eelarvepositsiooni.

Töötukassa oodatav ülejääk 2018. aastal on 21 miljonit eurot. Nagu eelmisel aastal, on ka käesoleval ning järgmistel aastatel eeldatud aktiivsete tööturumeetmete kulude katmist töötuskindlustusmaksetest. Töötukassa eelarvepositsioon jääb sarnasele tasemele, jäädes vahemikku 30-37 miljonit eurot aastatel 2019-2021.

Artikkel täismahus siit.

< tagasi Uudised