UUDISED

Terviseamet arutas Balti kolleegidega koostööd kriiside lahendamisel

 

Terviseamet

 

Pressiteade

06.12.2019

Terviseameti erakorralise meditsiini osakond arutas Tallinnas peetud kohtumisel oma Läti ja Leedu kolleegidega Balti riikide tervishoiualaste kriiside lahendamise koostöö arendamist.

Kohtumisel osalejad said ülevaate kolme riigi valmisolekust tervishoiualaseid kriise lahendada, samuti arutati kiirabi töö korraldamise ja riikliku tegevusvaruga seonduvaid küsimusi.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul oli seminari eesmärk jagada nii head praktikat kui saada ülevaade ühistest huvidest ja prioriteetidest Balti riikide edaspidise koostöö osas. Kadai sõnul on Balti riikide tervishoidu puudutavad riskid sarnased ning ei ole välistatud olukord, kus tervishoidu puudutav oht tabab korraga kõiki Balti riike. „Üksteise ressursside ja võimekuse tundmine aitab meil vajadusel üheskoos seista vastu ohtudele, mis meie elanikkonna tervist kahjustada võivad.“

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärk on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Tervishoidu puudutavate kriiside lahendamisel on terviseamet Eestis juhtiv asutus.

< tagasi Uudised