UUDISED

Terviseamet: antibiootikumikuur tuleb võtta lõpuni, üleliigse ravimi koht on apteegis

 

Terviseamet

 

Pressiteade

21.11.2019

Ülemaailmsel antibiootikumide teadliku kasutamise nädalal kutsub terviseamet inimesi üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisel, sest ravimite vale kasutamise tagajärjel võivad bakterid tulevikus antibiootikumiravile enam mitte alluda.

Bakterite allumatust antibiootikuravile kutsutakse antimikroobseks resistentsuseks ning seda hinnatakse maailmas üheks suuremaks ohuks inimeste ja loomade tervisele.

Terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomasova tõstab Eesti puhul positiivse asjaoluna üles tõsiasja, et antibiootikume saab ravimina kasutada vaid arsti retsepti alusel. „Meie probleem seisneb pigem selles, et arsti kirjutatud ravimite kogus jääb mõnikord lõpuni võtmata,“ ütles Tomasova, kelle sõnade kohaselt võivad antibiootikumikuuri enneaegse lõpetamise korral kahjulikud bakterid endiselt kehas edasi elada ja paljuneda. „Lisaks võib selline tegevus viia resistentsete bakterite tekkeni, sest allesjäänud bakterid võivad omandada ravimi suhtes immuunsuse.“

Ka esineb olukordi, kus aegunud või üleliigsena seisma jäänud antibiootikum visatakse olmeprügi hulka või lastakse koos heitveega loodusesse. Kuna aga keskkonda sattunud antibiootikum puutub seal kokku erinevate bakteritega, võib ta hävitada need bakterid, millel on looduse aineringes ülitähtis osa. Samuti võib valesti utiliseeritud ravimi ja bakteri koosmõjul sündida antibiootikumi suhtes resistentseid baktereid, mis hiljem oma suurenenud vastupanuvõime tõttu võivad tekitada probleeme nii inimeste kui loomade tervisele. „Üleliigsed ja aegunud ravimid tuleb viia apteeki, kus need tasuta vastu võetakse. Niimoodi aitame säilitada puhast loodust ja vältida antibiootikumidele resistentsete bakterite teket,“ ütles Tomasova.

Kuna lisaks humaanmeditsiinis kasutatavatele antibiootikumidele on oluline antimikroobse resistentsuse tekkimist ja levikut vältida ka loomakasvatussektoris, töötasid Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) ning Maailma Loomaterviseorganisatsioon (OIE) 2015. aastal välja ülemaailmse antimikroobse resistentsuse vähendamise tegevuskava, mis hõlmab nii meditsiini-, veterinaaria, põllumajandus-, loomakasvatus- kui keskkonnavaldkondi.

Esmakordselt tähistati ülemaailmset antibiootikumide teadliku kasutamise nädalat 2015. aastal.

Videod:
Miks on oluline antibiootikume arsti juhiste kohaselt kasutada?
Aegunud või üleliigse ravimi koht on apteegis

< tagasi Uudised