UUDISED

Terve Eesti Sihtasutus soovitab alkoholi ostes eaviibata

Terve Eesti Sihtasutus

Pressiteade

19. mai 2017

Terve Eesti Sihtasutuse liikumine „Joome poole vähem!”, Kinoteater ja üks tuntud poekett kuulutasid aprilli alguses välja sõnakonkursi, leidmaks sõna, mis tähistaks alkoholi ostmisel vabatahtlikku dokumendi näitamist müüjale. Teenindajate jaoks on kliendilt dokumendi välja nõudmine tihti väga raske ja nii satubki alkohol kergemini laste kätte. Uus sõna peaks tõmbama probleemile tähelepanu ja propageerima dokumendi näitamist.

Võistlusele laekus ligi 300 sõna ning žürii leidis üksmeelselt, et parim sõna ise dokumendi näitamist väljendama on Marju Raudse pakutud „eaviibe”.

Žüriiliige Paavo Piik (Kinoteater) eelistas eestipäraseid ja hästi käänatavaid sõnu. Ta tõi välja ka sõna “vanustama”, mis seostub sõnaga “panustama”. Üks Teomeetri loojaist Andero Uusberg kinnitas, et Teomeeter on samuti võtnud eesmärgiks alkoholikultuuri norme arendada. Tema lemmikuks osutus “eaviibe”. „Sõna „viibe” on eesti keeles juba olemas, “eaviipe” puhul on tähendusruumis vanus ja viibe. “Viibe” vihjab millelegi, millega saadakse kähku ühele poole ning dokumendi näitamine poes peabki käima kiiresti. “Müüja saab küsida: ”Kas te eaviipaksite, palun?”, ostja vastata: ”Siin on minu eaviibe”,” selgitas Uusberg.

Haridusaktivist ja eesti keele fänn Triin Toomesaar (Kiusamisvaba Kool) tõi esile sõnu, mis on jaburamad ja naljakad, näiteks „pühi lokki” ja „säti vanust”. “Noorte kommunikatsioon ja väljendid on nii huvitavad, nad on minu keelekasutust väga palju avardanud,” rääkis Toomesaar. Žüriiliikme ajakirjanik Rivo Veski üks lemmik oli “tuvama” (sõnast “tuvastama”.

Venekeelse parima sõna pakkus välja bänd Gorõ Lana: „Докажи”, mis tähendab eesti keeles „tõesta”.

Sõnakonkursi võitja Marju Raudne sai auhinnaks uue iPhone 7, teise koha võitja Brita Järve sõnaga „tuvama” ning kolmanda koha võitja Enno Kuld väljendiga „pühi lokki” said tänutäheks kinkekaardid. Äramärkimist leidsid veel „identima” (Liidia Lednei), „isiklema” (Elisabeth Sinisalu) ja „pruuvima” (Merle Orgmets).

Võidusõnaga jäi rahule ka Eesti Keeleinstituudi keelenõuanne.

Lisainfo:
Triin Sokk, Terve Eesti Sihtasutuse koolitusjuht
E-mail triin@terve-eesti.ee, tel +372 51 646 66

< tagasi Uudised