UUDISED

Täna on rahvusvaheline rasestumisvastaste vahendite päev

 

Delfi

 

Pressiteade

26.09.2018

26. septembril tähistatakse üle maailma rasestumisvastaste vahendite päeva.

Naistel ja arstidel tasub neil teemadel omavahel tihedamini rääkida, soovitab hiljuti avaldatud TANCO uuring.

Uuring viidi läbi 11 Euroopa riigis, kokku küsitleti 6027 naist ja 676 arsti, õde ja ämmaemandat. Ilmnesid märkimisväärsed erinevused selles, mida naised rasestumisvastastest vahenditest mõtlevad ning mida neid nõustavad tervishoiutöötajad arvavad, et naised mõtlevad.

Arstide ja patsientide arvamused lahknesid alates küsimusest, kui palju soovivad naised saada nõustamist rasestumisvastaste vahendite osas.

Tulemustest lähtuvalt soovitavad uuringu läbiviijad tervishoiutöötajatel olla rasestumisvastasest vahenditest rääkides aktiivsem pool, et naisi julgustada oma vajadustest rohkem rääkima.

60% uuringus osalenud naistest vastas, et soovib saada rasestumisvastaste vahendite kohta regulaarset ja täiendavat infot. Tervishoiutöötajate arvates sooviks 46% nende patsientidest infot saada.

Pooled uuringus osalenud naistest, kes võtavad pille, on viimase kolme kuu jooksul vähemalt korra nende võtmise unustanud. Sealjuures on 22% unustanud seda teha kolmel või enamal korral. Tervishoiutöötajate hinnangul on see number 36%.

37% naistest vastas, et on kasutanud SOS-pille vähemalt korra elus ning neist 46% on teinud seda kahel korral või rohkem. Tervishoiutöötajate hinnangul on nende patsientidest SOS-pille kasutanud 23%.

73% naistest vastasid, et kaaluksid hormoonspiraali kasutamist rasestumisvastase vahendina, kui saaksid selle kohta rohkem informatsiooni. Tervishoiutöötajate arvates on spiraalist huvitatud 38% naistest.

62% naistest vastas, et on huvitatud rasestumisvastastest vahenditest, mis ei sisalda üldse või sisaldab vähesel määral hormoone. Tervishoiutöötajate arvates oleksid nimetatud variantidest huvitatud 45% nende patsientidest.

TANCO (European Thinking About Needs in COntraception) uuring viidi läbi veebiküsitlusena tervishoiutöötajate ning nende juures visiidil käinud naiste hulgas.

Uuringu viis läbi rahvusvaheline turu-uuringufirma Psyma Health and Care, rahastas Bayer AG ning ligipääsu tervishoiutöötajate kontaktidele andis uuringufirmale rahvusvaheline erialaorganisatsioon Euroopa Kontratseptsiooni ja Reproduktiivtervise Ühing (European Society of Contraception and Reproductive Health).

Valimisse kuulusid Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, Šveits, Iirimaa, Rootsi, Soome, Sloveenia, Tšehhi, Poola ja Belgia.

Küsitleti 676 tervishoiutöötajat (87% naistearstid, 8% üldarstid, 5% õed või ämmaemandad) ja 6027 reproduktiivses eas naist (vanuses 18-49 aastat).

Uuringus osalenud naiste hulgas oli sünnitanuid 45% ning sünnitamata naisi 55%. 72% küsitletutest ei plaaninud lapsi saada järgmise 3–5 aasta jooksul. Rasestumisvastaseid vahendeid kasutas enamik vastanutest (90%) ning üle poole uuringus osalenud naistest (55%) kasutasid pille.

Kolme levinuima vahendi (pill, minipill ja nn hormoonspiraal) puhul olid oma valikuga kõige rohkem rahul hormoonspiraali (levonorgestreeli vabastava emakasisese süsteemi ehk LNG-ESS) kasutajad.

Nii naised kui tervishoiutöötajad hindasid kontratseptiivide juures tähtsaimaks usaldusväärset toimet. Uuringu andmed avaldati ajakirjas European Journal of Contraception and Reporductive Health Care ning esitleti esmakordselt 11. mail Euroopa Kontratseptsiooni ja Reproduktiivtervise Ühingu 15. kongressil (15th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health).

< tagasi Uudised