UUDISED

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimub üliõpilaskonverents

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

Pressiteade

06.11.2018

Täna, 6. novembril algusega kell 10 toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67) üliõpilaskonverents “Üliõpilaselt üliõpilasele”. Konverentsil astuvad ettekannetega üles nii kõrgkooli erinevate erialade õppurid kui partnerkõrgkoolide välisüliõpilased.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits selgitab, et üliõpilaskonverentsi korraldatakse kõrgkoolis juba teist korda, eesmärgiga pakkuda õppuritele iga-aastast võimalust oma uurimistööde presenteerimiseks. “Lugedes ettekannete teemasid on põhjust tunda rõõmu ja uhkust – meie õppijad valdavad tervishoiualaselt olulisi ja aktuaalseid teemasid, millel on meie tervisele positiivne mõju,” ütles Ernits.

Ka kõrgkooli üliõpilas- ja õpilasesindusel on suur rõõm juba teist aastat koostöös kõrgkooliga nii mahukat üritust korraldada. Konverents on koht, kus üliõpilased näevad ja kuulevad, milliste põnevate teemadega tegelevad teiste erialade üliõpilased. “Soovime, et konverents motiveeriks erinevate õppekavade õppureid koostööle ja et tulevikus ilmuks üha enam erialadevaheliselt integreerituid töid. Täna konverentsi teemasid vaadates võib väita, et meie tudengid näevad Eesti tervishoiusüsteemi kriitilise pilguga ja on valmis panustama selle arengusse,” ütles üliõpilas- ja õpilasesinduse esimees Marge Koorep.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervise valdkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud organisatsioon, kus koostöös sise- ja välispartneritega ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

Konverentsi päevakavaga saab tutvuda kõrgkooli kodulehel: www.ttk.ee

Konverentsi on võimalik jälgida ka live-ülekande vahendusel kõrgkooli kodulehel ja Facebookis.

https://www.ttk.ee/et/%C3%BCli%C3%B5pilaskonverentsi-live-%C3%BClekanne

< tagasi Uudised