UUDISED

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustab kaks uut töökohapõhist õpperühma

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

Pressiteade

27.02.2019

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab sel nädalal töökohapõhise õppe läbiviimisega Tallinna Kiirabis ja Narva Sotsiaaltöökeskuses. Kui Tallinna Kiirabis alustavad õpingutega erakorralise meditsiini tehnikud, siis Narvas hakatakse koolitama juba töötavaid hooldustöötajaid.

Tallinna Kiirabis (Retke tee 1, Tallinn) toimub avaaktus 27. veebruaril kell 11.00, mil töökohapõhises õppes alustab õpingutega 10 tulevast erakorralise meditsiini tehnikut. Hooldustöötajate töökohapõhine õpperühm, kuhu võeti vastu 20 hooldustöötajat, alustab 28. veebruaril kell 11.00 Narva Sotsiaaltöökeskuses (Rahu 16/4, Narva).

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme selgitab, et kuigi kõrgkool on töökohapõhist õpet pakkunud juba üle kümne aasta, on iga rühmaga ikka midagi uut. “Sellel korral alustame esimest korda Narvas, esimest korda pakume töökohapõhise õppe vormis ka erakorralise meditsiini tehniku õpet,” lisas Piret Tamme.

Hooldustöötaja õppekava nominaalne õppeaeg on kaks aastat ja õpingute üldmaht 120 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti. Õppekava lõpetamisel omistatakse lõpetajale kutseõppe tasemeõppe õpingute lõpetamist tõendav lõputunnistus ja hooldustöötaja kutse, tase 4. Erakorralise meditsiini tehniku õppekava nominaalne õppeaeg on üks aasta ja õpingute üldmaht 60 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti. Õppekava edukal läbimisel väljastatakse lõpetajatele koos lõputunnistusega erakorralise meditsiini tehniku kutse, tase 4.

Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuste “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolipraktika“ ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ raames. Töökohapõhise tasemeõppe tellimist tingib tervishoiuasutuste vajadus kutseoskustega töötajate järele.

Järgmine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtt hooldustöötaja õppekava koolipõhise õppe eestikeelsesse õpperühma Tallinnas ja venekeelsesse gruppi Kohtla-Järve algab käesoleva aasta juulis.

https://www.ttk.ee/et/k%C3%B5rgkoolis-alustab-kaks-uut-t%C3%B6%C3%B6kohap%C3%B5hist-%C3%B5pper%C3%BChma

< tagasi Uudised