UUDISED

Sotsiaalministeeriumi komisjon tegi ettepaneku kinnitada Tallinna Haigla arengukava

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

06.02.2019

Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev komisjon otsustas kiita heaks Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi dokumendid ning esitada need kinnitamiseks tervise- ja tööministrile.

Uude haiglasse koondub ligikaudu 25% terve Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Pealinna keskhaiglate vastutuspiirkond hõlmab ka teisi maakondi, lisaks Harjumaale.

„Juba 2000. aastal valminud haiglavõrgu arengukavas juhiti tähelepanu Tallinna tervishoiuvõrgu ümberkorraldamise vajadusele. Pea 20 aastat tagasi näidati, et tänaste amortiseerunud hoonete asemel oleks mõistlik rajada uus meditsiinikompleks Tallinna ida-ossa, kus elab suur osa Tallinna inimestest,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Vahepeal on ümberkaudsete piirkondade elanike arv veelgi kasvanud ja mul on hea meel, et oleme jõudnud reaalse projekteerimiseni. Tallinna Haigla rajamine võimaldab oluliselt parandada tänaste keskhaiglate koostööd ning teenuseosutamist integreerida.“

Tallinna Haiglasse planeeritavad teenuste mahud ja sellest tulenev ruumiprogramm on hinnatud sotsiaalministeeriumi ja haigekassa koostöös loodud eriarstiabi prognoosimudeli abil, mis võtab arvesse nii demograafilisi muudatusi rahvastikus, seniseid teenuste mahte vanusegrupiti kui ka eeldatavaid struktuurseid muudatusi tervishoius. Lisaks on sotsiaalministeeriumis tellimisel eriarstiabi tulevikuvaade, mis võib tingida tulevikus vajaduse Tallinna Haigla arengukava muutmiseks ja täiendamiseks. Vajadusel täpsustakse tegevusmahte planeerimise järgmistes etappides.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul võib arengukavade kinnitamist lugeda suureks võiduks Eesti tervishoiusüsteemi arendamisel ja arstiabi kättesaadavuse parandamisel lähitulevikus. „Loodava Tallinna Haigla arengukava dokumente oleme ette valmistanud juba mitu aastat ning on rõõm tõdeda, et nüüdseks oleme arengukava dokumendid nii sotsiaalministeeriumi kui ka haigekassaga kooskõlastanud,“ ütles Tõnis Mölder. „Projekti käigus on kavas Tallinna haiglad ühendada ühte haiglaorganisatsiooni ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemel uus meditsiinilinnak – Lasnamäe Meditsiinilinnak – aadressile Narva mnt 129, 129b.“

Mölder lisas, et Tallinna Haigla on Eesti jaoks väga suure ja pikaajalise sotsiaalse mõjuga projekt. „Uue haigla loomisega saame säilitada kvaliteetse eriarstiabi osutamise võimekuse ka vähemalt järgmise 50 aasta jooksul. Lasnamäe meditsiinilinnakusse tuleb esimesena tervisekeskus, mis peaks valmima juba 2021. aasta lõpus. Lisaks haigla peakorpusele ja tervisekeskusele on meditsiinilinnakusse planeeritud veel mitmeid hooneid, mille sisu saab luua vastavalt vajadusele ning riigi soovidele,“ ütles Tõnis Mölder.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ning Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekt.

Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud haiglavõrgu haiglate funktsionaalsete arengukavade menetlemise komisjon on 8-liikmeline ja sinna kuuluvad sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja Eesti Haigekassa esindajad ning sotsiaalministeeriumi erialanõunikud.

FOTO: Tallinna Haigla 3D joonis: https://goo.gl/s5Q1qx

Allikas: AW2 Architecture Workshop Finland OY Eesti filiaal

< tagasi Uudised