UUDISED

Sotsiaalministeerium soovib apteekri lähtetoetuse tingimusi paindlikumaks muuta

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

10.09.2020

Sotsiaalministeerium esitas Riigikogus menetluses oleva ravimiseaduse muutmise eelnõule 205 SE muudatusettepanekud, millega muuhulgas soovitakse apteekri lähtetoetuse taotlemise tingimusi paindlikumaks muuta. Muudatuse eesmärk on motiveerida proviisoreid või farmatseute asuma tööle Eesti piirkondades, kuhu proviisorite ja farmatseutide leidmine on praktikas osutunud keeruliseks.

„2015. aastal jõustunud apteekri lähtetoetuse eesmärk on motiveerida apteekreid tööle asuma piirkondades, kus apteegiteenus on halvasti kättesaadav. Huvi toetuse taotlemise vastu on aga olnud väga madal ning tingimustele vastavaid taotlusi seni esitatud ei ole,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Selleks, et apteekri lähtetoetus aitaks kaasa apteegiteenuse jätkusuutlikkuse tagamisele eeskätt vähese nõudlusega piirkondades, soovime muuta apteekri lähtetoetuse taotlemise tingimusi paindlikumaks.“

Muudatuste jõustudes on lähtetoetust võimalik saada apteekritel, kes asuvad tööle apteeki, mis asub asulas, kus ei ole teist üldapteeki või haruapteeki või mis on linnast vähemalt kümne kilomeetri kaugusel ja olemasolevast üldapteegist või haruapteegist vähemalt viie kilomeetri kaugusel.

Kui kehtivate tingimuste kohaselt on võimalik taotleda toetust vaid viis aastat pärast eriala omandamist, siis edaspidi võib toetust taotleda ka kogenud apteeker.

Ministeerium teeb ettepaneku suurendada lähtetoetuse suurust vastavalt töötamise ajale: kolme aasta korral oleks see 15 000 eurot ja viie aasta korral 25 000 eurot. Samuti soovitakse leevendada toetuse tagasimaksmise tingimusi proportsionaalselt töötatud ajaga, kui elulised muudatused ei võimalda samas apteegis töötamist jätkata. Toetust ei pea tagastama ka sellisel juhul, kui apteeker läheb tööle teise samadele tingimustele vastavasse apteeki.

Lähtetoetuse tingimuste muutmise ettevalmistamiseks kogus ministeerium ettepanekuid ja seisukohti apteegivaldkonna erialaorganisatsioonidelt.

Sotsiaalministeerium

 

< tagasi Uudised