UUDISED

Sel nädalal toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli institutsionaalne akrediteerimine

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

Presssiteade

18.11.2019

18.11-22.11 toimub kõrgkoolis institutsionaalne akrediteerimine ehk välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Institutsionaalse akrediteerimise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja õppimiskeskse, loovust ja innovatsiooni väärtustava kvaliteedikultuuri arengut kõrgkoolis ning kõrgkoolide õppe-, teadus- ja arendustegevuse mõju suurenemist ühiskonna arengus.

Kõrgkooli külastab rahvusvaheline hindamiskomisjon, kes tagasisidestava hindamise teel analüüsib kõrgkooli enesehindamise aruannet ja hindamiskülastusel saadud infot aluseks võttes kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks.

Institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse järgmisi valdkondi:
Strateegiline juhtimine
Ressursid
Kvaliteedikultuur
Akadeemiline eetika
Rahvusvahelistumine
Õppejõud
Õppekava
Õppimine ja õpetamine
Üliõpilaste hindamine
Õppimise tugisüsteemid
Teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus (TAL)
Ühiskonna teenimine

Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

< tagasi Uudised