UUDISED

Ravimite tarneraskuste ennetamiseks vajab riik iganädalast ülevaadet hulgimüüjate laoseisudest

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

13.06.2020

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile ravimite hulgimüügi tingimuste määruse muudatuse, millega pannakse suurema turumahuga ravimite hulgimüüjatele kohustus esitada ravimiametile iganädalasi ülevaateid ravimite laoseisu kohta Eestis. Muudatus on vajalik, et ennetada ravimite tarneraskuste tekkimist ja leevendada nende mõju patsientidele.

„Ravimite jätkuv kättesaadavus on olnud äsjase kriisi lahendamisel olulise tähtsusega. Kuna paljud riigid on COVID-19 pandeemia tõttu jätkuvalt hädaolukorras ning uue puhangu tekkimise oht püsib võib ravimite vajadus ootamatult suureneda ning tarned takerduda seoses häiretega transiidikoridorides või logistikas. Seega on piisavalt sage infovahetus ravimite laoseisu kohta Eestis väga oluline, et vajadusel riigi tasandil sekkuda,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eriolukorra ajal oli suurematel hulgimüüjatel kohustus esitada laoseisu aruanne igal tööpäeval. Kavandatud muudatusega pannakse suurematele hulgimüüjatele kohustus esitada laoseisu aruandeid seniste kvartaalsete aruannete asemel kord nädalas. Täiendav andmete esitamise kohustus pannakse ravimite hulgimüügi tegevusloa omajale, kelle eelmise aasta osakaal ravimiturul moodustab vähemalt 10% humaanravimite turumahust vastavalt Ravimiameti avaldatud statistikale. Nii on esindatud suurem osa humaanravimite turumahust.

„Pidev ülevaade ravimite laoseisudest võimaldas eriolukorra ajal vältida mitmete ravimite tarneraskustesse sattumist ning osutus ravimiametile vajalikuks töövahendiks ravimite kättesaadavuse tagamisel,“ ütles minister Tanel Kiik. „Laoseisu iganädalane esitamine võimaldab ravimiametil jälgida muutusi ravimivaru mahtudes ning hinnata muutusi ravimite kättesaadavuses, et võtta vajadusel tarneraskuste ennetamiseks kiiresti kasutusele vajalikke meetmeid.“

Sotsiaalministeerium

 

< tagasi Uudised