UUDISED

Ravimite tarneraskuste ennetamiseks hakkavad hulgimüüjad andma iganädalast ülevaadet laoseisudest

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

04.07.2020

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas ravimite hulgimüügi tingimuste määruse muudatuse, millega pannakse suurema turumahuga ravimite hulgimüüjatele kohustus esitada ravimiametile iganädalasi ülevaateid ravimite laoseisu kohta Eestis. Muudatus on vajalik, et ennetada ravimite tarneraskuste tekkimist ja leevendada nende mõju patsientidele.

„Ravimite jätkuv kättesaadavus on olnud äsjase kriisi lahendamisel olulise tähtsusega. Kuna COVID-19 levik on paljudes riikides endiselt tõusutrendis ning uute puhangute tekkimise oht püsib, võib ravimite vajadus ootamatult suureneda ning tarned takerduda. Seega on iganädalane infovahetus ravimite laoseisu kohta Eestis väga oluline, et vajadusel riigi tasandil sekkuda,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eriolukorra ajal oli suurematel hulgimüüjatel kohustus esitada laoseisu aruanne igal tööpäeval. Muudatusega pannakse suurematele hulgimüüjatele kohustus esitada laoseisu aruandeid seniste kvartaalsete aruannete asemel kord nädalas. Täiendav andmete esitamise kohustus pannakse ravimite hulgimüügi tegevusloa omajale, kelle eelmise aasta osakaal ravimiturul moodustab vähemalt 10% humaanravimite turumahust vastavalt Ravimiameti avaldatud statistikale. Nii on esindatud suurem osa humaanravimite turumahust.

„Pidev ülevaade ravimite laoseisudest võimaldas eriolukorra ajal vältida mitmete ravimite tarneraskustesse sattumist ning osutus ravimiametile vajalikuks töövahendiks ravimite kättesaadavuse tagamisel,“ ütles minister Tanel Kiik. „Laoseisu iganädalane esitamine võimaldab ravimiametil jälgida ja hinnata muutusi ravimivaru mahtudes ja ravimite kättesaadavuses, et võtta vajadusel tarneraskuste ennetamiseks sotsiaalministeeriumi, ravimitootjate, müügiloahoidjate ja hulgimüüjate koostöös kiiresti kasutusele vajalikke meetmeid.“

Muudatus jõustub 6. juulil 2020.

Sotsiaalministeerium

< tagasi Uudised