UUDISED

Puudega lapse toetus tõuseb märgatavalt

 

Eesti Rahvusringhääling

 

Pressiteade

13.02.2019

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, mis tõstab keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused praegusega võrreldes kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks. Toetused tõusevad 2020. aasta 1. jaanuarist.

Puuetega laste toetuse suuruse aluseks on sotsiaaltoetuse määr, mida ei ole 2006. aastast alates muudetud. Värske seadusemuudatuse tulemusena hakatakse uuest aastast maksma keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot ja raske puudega lapsele 161 eurot. Sügava puudega lapsele hakatakse toetust maksma 241 eurot, teatas riigikogu pressitalitus.

Seaduse eesmärk on suurendada puudega laste toetusi nii, et see tagaks igale abivajajale iseseisva toimetuleku, toetaks nende sotsiaalset hakkamasaamist ja looks toimetulekuks võrdsed võimalused.

Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine õppimist ja töötamist ning aitab täita abivajaja rehabilitatsiooniplaani.

Eestis elab ligi 13 000 puudega last. Võrreldes 2009. aastaga on see arv pea kahekordistunud. 2017. aastal maksti keskmise puudega lapse toetust 5000 lapsele, raske puudega lapse toetust 7164 ning sügava puudega lapse toetust 732 lapsele.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse poolt hääletas 72 saadikut.

 

< tagasi Uudised