UUDISED

Perearstid tahavad residentuuri pikendamist vähemalt nelja aastani

 

Eesti Rahvusringhääling

 

Pressiteade

25.09.2017

Tallinna perearstide selts leiab, et kui tulevased esmatasandi tervisekeskused pole pelgalt erialaarstidele saatekirjade väljastajad, tuleks peremeditsiini residentuuri pikendada vähemalt neljale aastale.

Seltsi juhatuse liige Andres Lasn kirjutas reedel sotsiaalministeeriumile, et Eestis on peremeditsiini eriala residentuuri kestuseks praegu kehtestatud kolm aastat, kuid selline spetsialiseerumisperiood seab liiga jäigad ajalised kriteeriumid õppestruktuurile.

„See omakorda realiseerub praktikas omakorda asjaoluna, et perearst-residendid viibivad enamikes haiglas sooritatavates õppetsüklites ainult ühe kuu,“ märkis Lasn.

Töösuhte alustamisel on tavapärane neljakuulise katseaja rakendamine, mille jooksul uus töötaja aklimatiseerub uue olukorraga. Kuigi perearst-resident ei sõlmi reeglina igasse uude osakonda saabumisel eraldi uut töölepingut, on sisuline olukord sama.

„Perearst-resident kui täiesti uus töötaja saabub uude osakonda, kus on uued inimesed, uued osakonna eeskirjad ja uus töökorraldus. Ent perearst-residendil pole neljakuulist katseaega, vaid hakkama tuleb saada kohe ja praegu,“ kirjutas Lasn.

See toodab väga palju frustatsiooni, nii perearst-residentides kui ka nende juhendajates, kelles on kõige kiuste siiski säilinud motivatsioon õpetada, leiab Lasn.

Tema hinnangul on sotsiaalministeeriumi järeldus, et kolmeaastane peremeditsiini residentuur täidab Eesti kontekstis eesmärke täielikult, pinnapealne.

„See tuleneb arvatavasti asjaolust, et sotsiaalministeerium ei suuda olla kõigi reaaleluliste probleemidega adekvaatselt kursis,“ lisas Tallinna perearstide seltsi juhatuse liige.

< tagasi Uudised