UUDISED

Õendus ja ämmaemandus keskenduvad varasemast enam patsiendi võimestamisele

 

Eesti Õdede Liit

 

Pressiteade

24.11.2020

Eesti Õdede Liidu aastakonverentsil esitletakse õenduse ja ämmaemanduse järgmise kümne aasta arengustrateegiat, mille tuum on patsiendikeskne tervishoid ja õdede vastutuse suurenemine.

„Kui WHO selle aasta õdede ja ämmaemandate aastaks kuulutas, ei osanud veel keegi ennustada, et tervishoid ja õdede töö ongi kogu maailma fookuses. Õe töö pingelisus ja vastutusrikkus ei erine pandeemia ajal tavapärasest, lihtsalt palju rohkem inimesi mõtleb meiega kaasa. Sellegi poolest ei ole me leidnud piisavat lahendust probleemile, et 600 õe ametikohta on juba praegu Eestis täitmata. Tõeliselt euroopaliku ja patsiendikeskse teenuse osutamisest on puudu ca 4000 õde,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Esitletav kümne aasta strateegia võtab tähelepanu keskmesse patsiendi, kui olulise tervishoiumeeskonna liikme. „Meie järgmise kümnendi südameasjaks on patsientide harimine enda ja oma lähendaste tervise hoidmiseks, kroonilise diagnoosiga patsientide toetamine ning arusaadav nõustamine. Meie nägemuses on inimeste tervena püsimise võtmeküsimus õdede toetus,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

„Selleks, et inimesed oma tervise eest hoolitseda oskaksid, on vaja neid toetada igal sammul, alustades juba koolipingis. Esmalt tervisedenduse programmid haridusasutustes; hiljem juhised nii ravil olles, kui ka taastudes, nii patsiendile kui ka lähedastele; nõustamine tervise hoidmiseks ja murede lahendamiseks; efektiivne dokumenteerimine ja selle kõige toimumiseks piisava arvu spetsialistide olemasolu on need märksõnad, millele järgmisel 10 aastal keskendume,“ võttis strateegia kokku Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Arengustrateegia seitse sammu patsiendi toetamisel tema tervise hoidmisel on: inimkesksus, tervisedendus, tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet, õendustegevuste dokumenteerimine, tervishoiu inimvara piisavus ja kvaliteet ning elukestev õpe. Strateegia keskendub patsiendi ja tervishoiutöötajate koostööle ning patsiendi võimestamisele igal eluetapil.

EÕL konverentsil” Rohkem õdesid= tervem Eesti!” lisavad oma vaate õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia sõlmpunktidele sotsiaalminister Tanel Kiik, haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Eesti Ämmaemandate Ühingu president Marge Mahla, Tartu Ülikooli kliinikumi haldusjuht Marek Seer, sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel ning haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. Õdede liidu poolsed peaesinejad on Anneli Kannus ja Gerli Liivet.

Arengustrateegia ÜHISED SAMMUD TERVISENI on leitav siit.

Eesti Õdede Liit

< tagasi Uudised