UUDISED

Minister Sikkut: Tervishoius on tähtis ja vajalik iga spetsialist

 

Sotsiaalministeerium

 

Pressiteade

01.02.2019

Eesti tervishoiu elujõulisus sõltub sellest, kas meil on piisavalt palju häid tervishoiutöötajaid. Tervishoid on muutunud järjest kaasaegsemaks ja tehnoloogilisemaks, kuid tervishoiutöötajad on asendamatud, ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut täna, 31. jaanuaril Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli talvisel lõpuaktusel Estonia kontserdisaalis.

„Tervishoiutöötajate roll meditsiinis on võtmetähtsusega. Mitte moodsad masinad, vaid just teie olete need, kes loovad tervishoiu näo – teie isikuomadused määravad, kuidas patsiendid tajuvad kogu süsteemi,“ ütles minister Riina Sikkut. „Inimestel on tervishoiutöötajate ja –spetsialistide suhtes aina kõrgemad ootused. Patsient võib unustada teie nime, aga ta ei unusta, kuidas teda koheldi.“

Minister avaldas heameelt, et arstide ja õdede väljaränne on pidurdunud ning üha enam lõpetajaid jääb tööle meie tervishoiusüsteemi. „Rõõmustan, et soovite oma teadmiste, oskuste ning suure südamega olla abiks teistele inimestele. Usun, et teate ja tunnete kui väga teid on meie tervishoidu vaja,“ lisas minister.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli talvistel lõpuaktustel saavad rakenduskõrgharidusõppe diplomi 206 lõpetajat: õed, eriõed, ämmaemandad ja optometristid. Lisaks antakse 42 kutseõppe lõputunnistust hooldustöötajatele ja erakorralise meditsiini tehnikutele. Kokku lõpetab sel talvel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 248 tervishoiutöötajat.

„Oleme võtnud Eestis suuna eelisarendada peremeditsiini. Esmatasandi tervishoiu tugevdamisega suureneb nii õdede kui ka teiste tervishoiuspetsialistide roll. Näiteks krooniliste haigustega inimeste ravi ja jälgimine liigub suuremas mahus just perearstide ja õdede hoolde,“ ütles minister Riina Sikkut. „Selleks on vaja ka rohkem erioskustega õdesid, kes oskavad nõu ja abi anda näiteks diabeetikutele, astmaatikutele ja vaimse tervise muredega inimestele.“

Ministri sõnul võimaldavad õe kutse- ja erialane koolitus osutada õdedel nii iseseisva ambulatoorse õe teenust kui ka statsionaarset õendusabi. „Iseseisva õendusabi kasv on Eesti tervishoius olnud viimastel aastatel märkimisväärne ning kasvab tulevikus kindlasti veelgi. Järk-järgult laiendame õdede ja ämmaemandate õigusi ravimiretseptide väljastamiseks. Lisaks analüüsib ministeerium võimalust anda tulevikus pereõdede õigus avada haiguslehti,“ ütles minister Sikkut. „Õendustöötajate järelkasvu kindlustamiseks suurendame aasta-aastalt õppekohtade arvu õe ja ämmaemanda erialadel, samuti panustame nii õppe- kui töökeskkonna parandamisse.“

Tuhande elaniku kohta oli Eestis 2017. aastal 3,5 arsti ja 6,5 õendustöötajat, sh õdesid 6,2. 2015. aastal oli Euroopa Liidu riikides tuhande elaniku kohta keskmiselt sama palju arste, kuid õendustöötajaid oli peaaegu poolteist korda rohkem – 8,6.

2017. aastal valminud OSKA raport, milles analüüsiti tervishoiuvaldkonna tööjõu ja oskuste vajadust, näeb ette, et tippspetsialistidest arstide kõrval on lähema 10 aasta jooksul vaja jõuliselt kasvatada ka teiste tervishoiuspetsialistide ettevalmistamise mahtu. „Meil on vaja teid kõiki – õdesid ja eriõdesid, ämmaemandaid ja optometriste, hooldajaid ja kiirabitehnikuid. Iga lõpetanud spetsialist on meile tähtis,“ rõhutas minister Riina Sikkut.

Kõne terviktekst: https://goo.gl/2EQYXB

< tagasi Uudised