UUDISED

Minister Kiik vähikonverentsil: vähi ennetuseks peame vähendama alkoholi ja tubaka tarbimist

 

Sotsiaalministeerium

Pressiteade

28.011.2019

Sotsiaalminister Tanel Kiik osales 26. novembril Londonis toimuval vähikonverentsil, kus andis ülevaate vähki haigestumusest Eestis, vähi ennetusest ja peamistest riskiteguritest. Ministri sõnul on vähi ennetuseks oluline, et elukeskkond toetaks tervise hoidmist ning ka inimesed enda ja abivajavate lähedaste tervist hoiaksid.

„Vähki haigestumine on kogu Euroopas kasvav rahvatervise probleem, mis ohustab inimeste tervist ja koormab tervisesüsteeme. Riik ja tervisepoliitika peavad toetama tervise hoidmist, kuid palju sõltub ka meie enda igapäevastest valikutest,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Vähi peamised riskitegurid on tubakas, alkohol ja tasakaalustamata toitumine. Hinnanguliselt kuni 30% vähijuhtudest oleks ennetavavad, kui ka inimesed ise oma tervist rohkem väärtustaksid, teeksid tervislikumaid valikuid, vähendaksid alkoholi ja tubaka tarbimist, käiksid tervisekontrollis ja osaleksid sõeluuringutes.“

Ministri sõnul on terviklik alkoholi- ja tubakapoliitika aidanud nende toodete tarbimist ja seeläbi ka tervisekahju oluliselt vähendada. „Näiteks on viimase 10 aastaga vähenenud alkoholitarbimine kolmandiku võrra ja alkoholist tingitud suremus 40%, kuid seatud eesmärkidest oleme veel kaugel,“ ütles minister Tanel Kiik. „Ka tubakatarbimine on Eestis vähenemas. Viimase kümne aastaga on tubakasuitsuga kokku puutuvate inimeste osakaal vähenenud poole võrra, kuid tubakatarvitamise tagajärjed on ühiskonnale endiselt kulukad ja kannatusterohked. Seetõttu on oluline veelgi vähendada suitsetamisega alustamist noorte hulgas ja suitsetamise asendamist samuti tervist kahjustavate alternatiivtoodetega.“

Kasvavaks probleemiks on ministri sõnul ka tasakaalustamata toitumisest ja vähesest liikumisest tingitud ülekaal ja rasvumine. „Vähkkasvajate varajase avastamise ja ravivõimaluste laiendamise kõrval peame enam panustama ka teavitustöösse ning tervist toetava elukeskkonna loomisse,“ lisas Kiik.

Vähist paranemine on viimastel aastakümnetel Eestis oluliselt kasvanud, kuid jääme endiselt paljudest teistest riikidest maha. „Varasema avastamisega saaksime päästa paljude inimeste elu. Näiteks avastatakse meil vaid 44% rinnavähi juhtudest varajases staadiumis, samas kui OECD riikides keskmiselt 51%. Seega vajab ülevaatamist ja ajakohastamist ka sõeluuringute korraldus ja kvaliteet, sh elanikkonna hõlmatus,“ ütles minister Kiik.

Vähiravi on kulukas ja tervishoiuressursid piiratud, mistõttu tuleb leida uusi ja efektiivsemaid ennetusvõimalusi. Minister tõi näitena Eesti geeniprojekti, mille eesmärk on võtta igapäevameditsiinis ühe lisa andmeallikana kasutusele ka inimese geeniandmed. „Praeguseks on Eesti geenivaramuga liitunud juba üle 200 000 geenidoonori, mis on ligi 15% kogu elanikkonnast. See annab võimaluse pakkuda tulevikus efektiivsemat ravi, kuid avab ka täiesti uued võimalused personaalseks ennetuseks,“ ütles Tanel Kiik. „Kogutud geeniandmete põhjal oleme tänaseks käivitanud kaks kliinilist uuringut, mille eesmärk on töötada välja rinnavähi õigeaegse avastamise mudel ning südameveresoonkonnahaiguste riskipõhine ennetusplaan. Tulevikus peaks see võimaldama arstil neid haigusgruppe tänasest varem diagnoosida ja nõustada patsiente terviseprobleemide ennetamisel.“

Eesti Vähiregistri andmetel registreeritakse Eestis igal aastal ligikaudu 9000 esmast vähijuhtu ja ligi 4000 vähist põhjustatud surma. Vähk on Eestis enneaegse suremuse põhjusena südameveresoonkonnahaiguste järel teisel kohal ja vähki haigestutakse üha sagedamini.

< tagasi Uudised